At gøre noget for nogen, med nogen
-Flygtninge i fokus  

 

I en tid, hvor der er stor fokus på de mange flygtningestrømme, ønsker vi at skabe et forum med mulighed for at få indblik i, hvordan det er at være et menneske på flugt. Hvorfor flygter man, og hvordan er det at komme til et nyt land langt fra ens eget?

 

Vi har i samarbejde med Valby kulturhus, Dansk Flygtningehjælp (DFUNK), samt flygtningecentret Welcome House i Valby udarbejdet et projekt der belyser, hvad det vil sige at være flygtning. Dette vil blive illustreret i en tre dage lang udstilling, som er skabt i samarbejde med unge fra Welcome House og flygtninge på Lesbos. Vi afslutter udstillingen, med fortællinger fra mennesker, der selv har været på flugt. Essensen af dette projekt er at sætte større fokus på ligheder frem for forskelle.

Centralt i udstillingen vil være et “mangfoldigheds” træ, der udarbejdes i samarbejde med Welcome House, besøgende på udstillingen i Valby Kulturhus og på seminardagen.
Vi ønsker at træet skal afspejle alles tanker og fortællinger om hvad mangfoldighed er for dem. Det æstetiske udtryk skal skabe en fælles forestilling af, hvad vi kan gøre i samarbejde med hinanden. Under seminardagen vil vi forsøge at skabe træet i en mini udgave, hvor der skal sættes blade på træet. Det er jer, der skriver på bladene ift. hvad mangfoldighed er for jer.

 

Udstillingen bliver d. 3 oktober afrundet med foredrag fra Safar Azizi der har opholdt sig 21 år i en flygtningelejr og “Fortællinger på flugt”. Der fortælles personlige historier fra unge, der selv har oplevet at være på flugt og starte et nyt liv i Danmark.

 

Vi har undervejs lagt stor vægt på, at arbejde med kernebegreber som Kultur, samarbejde, lighed, æstetik og etik.

Pernille Bjarnhof Storm skriver “Livshistorier som metode kan blive et redskab til at organisere og afdække et menneskes liv og dermed støtte oplevelsen af egen identitet.” (Storm, 2007 )

Den personlige historie handler om at videregive menneskelige erfaringer fra person til person. Dette har været essentielt i forhold til vores projekt arbejde. Vi har haft et ønske om at give de mennesker der har svært ved at finde fodfæste i begrebet flygtninge, en mulighed for at skabe en ny forståelse, ud fra en personlig fortælling.
Dette understreger vigtigheden i, at skabe et forum der omfavner de livshistorier, der bliver forenklet i medierne.

 

Valby kulturhus holder udstillingen åben fra 1.-3. oktober kl. 10-19.
Onsdag aften kl.18.00 frem til 22.00, vil der blive afholdt et afsluttende arrangement, med mulighed for at udforske udstilling på egen hånd, samt høre oplæg fra “fortællinger på flugt”, som vil blive afholdt kl.18.30-21.00 i teatersalen.

Bibliografi

Storm, P. B. (2007 ). Fortælling, børn og livshistorier . I P. B. Storm, Dansk kultur og kommunikation (s. 125). København K: Frydenlund .

 

 

CPE16o-KK11
CPE16o-KK11
CPE16o-KK11
CPE16o-KK11
CPE16o-KK11