Aktiviteten:

I automattegningen lader man penslen eller blyanten tegne frit hen over papiret. Man skal ikke tænke over noget særligt motiv, men bare slippe fantasien løs.

Vores aktivitet er inspireret af Kunstneren Asger Jorn som lavede mange automattegninger. Ofte lukkede han øjnene og tegnede på papiret uden at se eller tænke. Han tegnede cirkler og mønstre og løftede ikke blyanten. Tegningen kom til at ligne kruseduller. Bagefter åbnede han øjnene, og ledte efter figurer og fantasivæsner i tegningen, som han malede frem med maling.

Nogle af de tanker/overvejelser vi har gjort os for målet af denne aktivitet er at vi gerne vil arbejde med automatiske udtryk for at komme begreber som kreativitet, fantasi, samt unge med psykisk sygdoms billedsproglige udvikling til livs. 
Kreative aktiviteter kan hjælpe til at udtrykke følelser og øge selvbevidstheden. Borgerne kan blive optaget af de kreative aktiviteter og samtidig undersøge nye måder at klare vanskelige oplevelser på, skabe mening og finde nye retninger i livet.

Mål & Målgruppe:

Aktiviteten er mulig at udføre med alle målgrupper hvis man tilpasser sværhedsgraden og indtænker målgruppens alder, miljø, kognitive og fysiske rammer mm. Vi har som social og special studerende valgt at have fokus på unge med psykisk sygdommes recoveryprocess.  Værksteder som f.eks. Maskine Maskine Amager arbejde med blindtegnings værksteder mm.

Mihaly Csikszenmihaly er en ungarnsk psykologiforsker som snakker om begrebet flow. Han beskriver blandt andet 8 elementer for trivsel, nydelse og livskvalitet.

  • En gennemførlig opgave
  • Fuld koncentration og opmærksomhed
  • Klare mål
  • Feedback
  • Fuld engagement, fjerne bekymring & frustration
  • Nydelsesfulde oplevelser og kontrol over handlinger
  • Bekymring forsvinder og selvet opleves stærkere
  • tidsfornemmelse ændres

Formår man at opleve ovenstående elementer gennem aktiviteten har man oplevet at være i flow. Vi bestræber os efter at målgruppen opnår en fornemmelse af flow under udførelse af aktiviteten.

Indhold og udførelse:

Aktiviteten vil blive udført med følgene materialer:

  • Tusch – Sort sprittusch samt Farver.
  • Papir

Aktiviteten kan udføres i mindre grupper, enkeltvis eller som en samlet gruppe. Vi vil udføre aktiviteten på et langt stykke papir som rulles ud, hvor de som udføre aktiviteten vil blive sat i gang med at tegne uden at tænke i 30 sekunder hvorefter at de følgende 10 minutter vil gå på at målgruppen skal lede efter figurer i blandt deres “kruseduller” måden hvorpå at man indfanger fundne figurer er ved at farve dem ind. Herefter evalurer vi processen og resultaterne i plenum.

 

 

Gruppe 6:

Caroline Gammelgaard
Amanda Siff Lind Sørensen
Sissel Dewachter
Mette Jensen
Alberte Andersen

 
pucf21-ku05v