Bål & Mad

Indledning om valgfag: I valgfaget Natur og udeliv har vi arbejdet med natur, bæredygtighed og science didaktik. Vi har været på mange ture for, at mærke hvordan naturen påvirker os.  

Vi har valgt at arbejde med temaet Jord til bord. Vi har været på besøg i en børnehave, hvor vi har lavet mad over bål med børnehavens ældste gruppe. Første gang vi lavede aktiviteten valgte vi, at lave den på legepladsen, hvor vi gjorde brug af bålhytten. Børnene blev inddelt i 3 grupper, nogle kløvede brænde, andre snittede grøntsager og nogle lavede fladbrød på stormkøkken. Da suppen og brødene var færdig spiste vi rundt om bålet. 

Da vi skulle lave aktiviteten igen, valgte vi at rykke aktiviteten op i den nærliggende skov som børnene godt kendte og var trygge ved, men ikke før havde lavet mad i. Børnene fik udleveret materialer de bar i deres rygsæk, som de hver især havde ansvar for. 

Da vi lavede bål i skoven, brugte vi brænde fra skoven i stedet for at bruge brænde fra brændestablen børnehaven havde, for at børnene kunne føle ejerskab over bålet, og fordi de kommer ud i næsten uberørt natur og mærker den.

Vi har haft særligt fokus på inklusion, medbestemmelse og naturoplevelsen. Vi har begge gange haft en eksperimenterende tilgang til det at lave mad med børnene.

Den aktivitet vi har valgt at lave til seminar dagen skiller sig meget ud fra de aktiviteter vi har lavet med børnegruppen. Med de rammer vi har til seminar dagen har det ikke været muligt, at lave en bålaktivitet, derfor har vi valgt at tilpasse aktiviteten til at det er muligt at lave på skolen. Vi vil til vores fremlæggelse komme ind på hvilke forskellige perspektiver der er på den valgte aktivitet, og hvorfor vi finder den relevant i forhold til vores valgfag. 

Teorien bag vores aktivitet: 

Vi kommer til at arbejde med inklusion gennem det fælles tredje, som i dette tilfælde vil være både processen i at skære dåsen op og lave mad på dåsen.

Når man skal lave bål sammen med børnene, kan man med fordel lade børnene italesætte hvordan træet ser forskelligt ud og føles forskelligt, mens børnene selv har mulighed for at røre og opleve brændet, for på den måde at benytte taktilsansen for på den måde gennem assimilation at udvide eller danne nye kognitive skemaer omkring træet. For yderligere at understøtte denne proces kan pædagogen bringe andre elementer i spil, fx en sang som børnene let kan huske; “Brændesangen”

Beskrivelse af fremlæggelsen/ aktiviteten:

I vores aktivitet skal vi lave en omelet på toppen af en tom sodavandsdåse. Det skal i gøre ved at skære en dåse over på midten med enten en kniv eller en saks og stille et fyrfadslys inde i den tomme dåse som i har skåret over, så bunden af dåsen vender op i luften. Så i kan varme bunden af dåsen op med det fyrfadslys som i har stillet inden i den halve dåse. Så hælder vi en lille smule æggemasse i den lille bue som lyset varmer op. 

Hvis man har mulighed må man gerne medbringe en tom sodavandsdåse. Som i kan bruge til at lave omeletten i. Vi laver aktiviteten på tagterrassen, så medbring tøj efter vejret.  

 

Gruppe 5: Natur og udeliv

Søren Meier (paed175198)

Alexander Haahr Mortensen (paed175761)

Katja Bastrup (paed175109)

Therese Ennemark (paed175654)

 

Litteraturliste: 

Edlev, Lasse Thomas, 2010, Natur, uderum og nærvær- mellem børns fristed og pædagogisk arena, Nærvær i pædagogisk praksis: mindfulness i skole og daginstitution, Akademisk Forlag. 

Madsen, B., 2014. Inklusionens pædagogik (s.2)

Woghlgmuth, Ole, 2006, Håndbog i naturpædagogik(s 90-94)
puce17-nu01