Vores aktivitet består grundlæggende af, at lave mad over bål med to udviklingshæmmede (A og K), samt en aktivitet hvor A får en sanseoplevelse med nogle får.

I vores forberedelse lagde vi vægt på, at borgerne blev inddraget i planlægning af aktiviteten, så de på den måde havde medbestemmelse. Motivationen for at deltage aktivt i de forskellige processer opnås ved at skabe et fælles tredje.

Dagen startede ud på bostedet, hvor vi skulle forberede maden, beboerne skulle her være med til, at snitte grøntsager, lave dej og forme bøffer, så de på den måde var med i processen fra start til slut.

I køkkenet på bostedet og undervejs med S-toget -og metroen fra Frederiksberg til Vestamager Naturcenter, var der rig mulighed for at danne relationer. Det kun var Peter fra gruppen, der kendte borgerne i forvejen. Vi talte om alt hvad der fangende deres interesse, hvilket skabte en god stemning og et godt grundlag for turen.

Inden vi gik i gang med optændingen af bålet, prøvede K kræfter med, at save brænde på et nærliggende brændedepot. Formålet med dette var, at K skulle bidrage til bålaktivitet og at vi på den måde skabte et helhedsperspektiv.

Da bålet var blevet tændt opfordrede vi A og K til, at komme op og mærke varmen fra bålet, vi snakkede samtidig om lugten fra røgen og lydene fra det brændende træ, der knitrede. Alt dette er analog viden, som lagres i borgernes hukommelse.
Herefter lavede vi to aktiviteter, hvor vi delte os op i grupper, K hjalp til med maden, mens A gik med Peter ud og så på får.
Her var vores pædagogiske tanke, sansning. Først og fremmest var målet, at A skulle føle sig tryg blandt fårene, da hun normalt er utryg ved dyr. Peter startede med, at gå hen til fåret for at age det, i håb om at A ville spejle hans adfærd. Dette lykkedes, A agede fåret, duftede til sin hånd og derefter snakkede Peter og A om hvad man kunne bruge pelsen til. A lyttede meget interesseret og kom selv med bud på, hvad man kunne bruge den til, for A går selv til syning hver tirsdag aften.

Naturoplevelsen og afslutningen med mad og drikke omkring bålet var en stor succes for begge borgere. A udtalte ”Det her er bedre end at gå på restaurant” og K udtalte ”Jeg vil gerne i skoven igen”. Ud fra deres udtalelser og nye erfaringer i naturen, kunne det være spændende, at gentage vores aktivitet, for at følge deres udvikling i disse omgivelser.

Natur og udeliv: Peter Bergmann, Anett Jespersen, Michael Zinck
CPE15o-NU12
CPE15o-NU12
CPE15o-NU12
CPE15o-NU12
CPE15o-NU12
CPE15o-NU12