Badminton

 

Vi har valgt at arbejde med badminton da alle fire synes det kunne være en spændende aktivitet, og da vi skal ud i en 4. klasse og lave et forløb over fire mandage, synes vi at denne dag er en god mulighed, for at få prøvet noget teori af i praksis. Mikkel ved fra sit tidligere arbejde med badminton både som spiller og træner hvilke metoder der kan hjælpe nybegyndere til hurtigt at føle fremgang med læring af tekniske færdigheder. Vi ved også at vi har muligheden for at give andre der ikke har prøvet badminton et indblik i hvad sporten kan og hvilken indflydelse det har både kognitivt, fysisk, socialt og emotionelt. Vi har tidligere i forløbet lavet badminton for en gruppe – og vi vil på denne dag prøve at lave nogle justeringer i vores tilgang til aktiviteten.

Vores mål med badminton er at vi håber deltagerne på kort tid får et indblik i sporten badminton. Det er vores mål at lære dem om badminton og ikke bare sætte dem i gang uden de ved hvad det teknisk går ud på. Vi håber at vi ville kunne se en tilstand af flow, når de eksempelvis skal igennem stafetten og fx skal skyde bolde op i luften og se hvor mange de kan få. Derudover håber vi på at vi som formidlere kan skabe en stemning af sammenhold på holdet – altså at vi hjælper hinanden med de tekniske øvelser, der godt kan være svære. Vi håber også at give deltagerne en fornemmelse af at badminton kan læres og spilles en masse forskellige niveauer og kan læres af forskellige målgrupper. Når vi selv har med en målgruppe at gøre der skal være pædagoger er det ikke resultatmæssigt vigtigt for os at de begynder at spille badminton – men vigtigt at vi giver dem et indblik i at de godt kan kaste sig ud i badminton med deres given målgruppe med nogle få tekniske øvelser og konkurrencer.

Vi skal under de tekniske øvelser holde øje med om deltagerne prøver teknikken af som vi fremviser eksempelvis om de holder rigtigt på ketcheren. Hvis de gør det – vil vi kunne konkludere at vores formidling omkring teknikken har været god. Vi skal under konkurrencen holde øje med lydniveau, bliver der heppet på ens hold, tager de fysisk del i aktiviteten – altså løber de det de skal. Vi skal også holde med om de overholder de regler vi sætter for legen og tage stilling til om det er noget vi vil tage os af – da nogle regelbrud i stafetten måske kan være fordi den er for svær. Er den det skal vi måske justere vores sværhedsgrad i legen.

Når vi er 4 i gruppen og kun har 20 minutter til fremvisning skal vi inden være gode til at planlægge hvilke roller vi har som ”lærere”. Vi skal fordele os godt ud i hallen under specielt de tekniske øvelser så vi hele tiden er til rådighed for dem der har spørgsmål og kan rette hvis vi ser noget der skal rettes. Vi har inden aktiviteten givet os selv roller og delt op hvem der skal stå for hvad. Gabriel og Jonas står for stafetten og Mikkel og Thomas står for forklaring af den tekniske del. Det overordnede ansvar for aktiviteten har Mikkel da det er ham der har planlagt træningen op til og dagens program – vi har prøvet på bedst mulig måde at sætte os ind i både konkurrencerne og det tekniske under vores egne træningspas – så alle kan hjælpe til hvor det skal være.

Efter vi har udført vores aktivitet, er overordnet tilfredse. Vi mener at vi fik givet deltagerne en fornemmelse af hvad badminton er – og hvad der skal til for at bruge badminton som noget man kan lære børn og unge og ikke bare spille uden der er nogen form for læring i det. Vi synes vores formidling fungerede godt og deltagerne virkede til at forstå både de tekniske øvelse og de konkurrencepræget øvelser.

Vi ville have ønsket mere tid da vi synes og mener at vi kunne have stablet en god 1,5 times badmintontræning på benene – og selve udvælgelsen af øvelserne var svært da vi også gerne ville have forklaret reglerne i badminton så deltagerne kunne have prøvet at spille en rigtig badmintonkamp. Men vi mener at vi fik det budskab ud om badminton vi havde håbet på. Vi skulle have justeret vores stafet så den blev lidt nemmere for deltagerne. Evt. lave det så deltagerne har et større mål at ramme, eller står tættere på målet de skal ramme.

Mikkel Larsen, Thomas Koll, Gabriel Sampaio og Jonas Petersen
PUCE18-SK01
puce18-sb01