Rundt om nettet med badminton. 

Ingen tilgængelig beskrivelse.

Vi har valgt den følgende aktivitet: Rundt om nettet, med badminton net, samt ketcher, som vores aktivitet til seminar dagen. Vi har valgt denne aktivitet da et af vores mål er at stimulere den kinæstetiske sans, hånd-øje koordination samt timing, samtidig med et forsøg på at skabe et flow i aktiviteten. Vores målgruppe er skole/fritid med fokus på de ældste fra indskoling, samt mellemtrin.

 

Selve aktiviteten går ud på at vi har et badminton net, eller flere alt efter mængden af deltagere, vi har planlagt antallet skulle være mellem 6 til 20. Alle får en ketcher og der vil kun være en fjerbold i spil, det ville blive udført i en gymnastiksal. Deltagerne stiller sig i to nogenlunde lige store køer på hver sin side af nettet, men køerne skal stå skråt over for hinanden. Spillet bliver sat igang ved at den ene side server med bolden (Eller den side hvor der er flest deltager hvis man er ulige) Spillet er nu i gang og deltagerne skyder til bolden når den flyver over på deres side. Når de har ramt den skal de løbe over i den anden sides kø. Hvis man ikke får bolden over nettet, eller hvis den rammer gulvet er man død. Når man er død går man ud til siden, men man skal huske hvem der skød en ud, for når den person er død kommer man ind i spillet igen. Hvis man står i en situation hvor der kun er to deltagere tilbage er disse to i finalen. Disse deltager spillere om 3 point, og den der først kommer på tre point har vundet, derefter starter spillet forfra

 

.Reglen om at man kommer med igen, har vi valgt for at undgå store pauser i spillet, hvor man måske kan være død i lang tid, hvis finalen tager langt tid for at blive afgjort. Det har også til formål at stimulere ens koncentrationsevne, og holde den i spil. Denne regel har også til formål at forhindre eksklusion af dem der måske ikke har de samme forudsætninger som dem der allerede kan spillet. Derved kan de ryge ud som de første og vil få lange pauser imellem spillene.

 

En anden regl som vi har valgt at tag med er en serve regel, som skal være med til at inkludere de mindre dygtige til aktiviteten, så de også har en chance for at være med. Reglen er at man aldrig kan dø på sin egen serv og dermed får man flere chancer for at deltage og være en del af aktiviteten.

 

Faglige overvejelser

 

Ifølge Caillois er der fire forskellige grundkræfter i spil når det kommer til lege og aktiviteter. Den ene er Agon som handler om konkurrence og kamp, det er stor fokus på kropslig voldsomhed og kaos. Inden for Agon er det meget hvem der er hurtigst og stærkest. 

Den næste grundkraft er Alea som er lege hvor ens egne kræfter og dygtighed ikke spiller en rolle, men det afhænger af hvor heldig man er igennem legen/aktiviteten. Det tredje element er Mimicry som består af forvandlinger og efterligninger, det kan for eksempel være hvis man leger “katten efter musen” hvor man kan være hurtig til at skifte rolle  eller hvis man skal lege “far, mor og børn” hvor man har den samme rolle i længere tid. 

Den sidste af de fire grundkræfter hedder Ilinix og denne leg er kaotisk og kan påvirke sanserne. Et eksempel kan være hvis børn skal kravle rundt i gymnastikredskaber, svinge i reb og, hvor til de voksne ville prøve rutsjebaner eller prøve grænseoverskridende ting af som bungee jump. (Helle, 2015)

 

Vi har valgt grund kræften agon, da vores aktivitet er en konkurrencepræget aktivitet, hvor kroppen og leddene bliver brugt og derved gøre brug af den kinæstetiske sans.

 

Vi har også valgt at gøre brug af mosers blomst i forhold til den kinæstetiske sans, da deltagerne igennem “rundt om nettet” vil ubevidst få trænet og øvet deres kinæstetiske sans, i forhold til hvor hårdt de skal træde til for at komme rundt om nettet, samt også når de skal stoppe op.

Der vil også være gang i det sociale blad af mosers blomst, da deltagerne vil kunne få en fællesskabsfølelse. (Thomas, 2012)

 

skrevet af:

Christoffer Breyt Basnæs

Oliver Madsen

Michella  Tholstrup Otto

Noam Høyberg

SB02 – gruppe 8

Litteraturliste 

 

Helle, W. (2015). Leg og bevægelsesglæde : et universelt læringspotentiale. I W. Helle, Fodfæste og himmelkys : undervisning i orytmisk bevægelse gymnastik og dans. 2. udg (s. 228-230). Værløse: Billesøe og Balzter.

Thomas, M. (2012). Det kropslige barn – nogle tanker om kropslighed og dannelse. I J. J.-o. Moser Thomas, Motorik og bevægelse i børns liv (s. 17-18). Århus: Viasystime.

 
puce20-sb02