Vigtigste anvendte teknikker, faglige kernebegreber og didaktiske pointer

Faglige kernebegreber: Oplevelse af sammenhæng, motivation, didaktik og sundhedsfremme og forebyggelse 

Aktiviteten kan henvende sig til en bred målgruppe, da badminton er en aktivitet der kan reguleres, så den bliver tilpasset den valgte målgruppe. Vi har valgt at tage udgangspunkt i børn og unge med autisme. Vi har fundet det interessant at tage udgangspunkt i denne målgruppe, for at undersøge vigtigheden i den pædagogiske rolle, i forhold til formidlingen og udførelsen af aktiviteten til den givne målgruppe. 

Vigtige rammeforudsætninger for jeres tiltag/aktivitet/proces

Aktiviteten skal foregår i en idrætshal, hvor man har en badmintonbane til rådighed. 

  • Børnene skal hver have deres ketsjer 
  • Børnene skal stå på to rækker på hver deres side af nettet 
  • Børnene må først løbe ind på banen når det er deres tur 
  • Børnene skyder til fjerbolden og løber derefter over på den anden side af nettet 
  • Ender fjerbolden på gulvet er det barn der har ramt den sidst ude af spillet
  • Når der til sidst kun er to børn tilbage, skal de spille bedst ud af 3 om, hvem der er vinderen af runden. Når det er fundet, startes der en ny runde. 

 

Formidling af tiltaget herunder hvordan det formidles til brugerne/faglige kolleger

Pædagogens rolle har en stor betydning i forhold til vores målgruppe og opnåelsen af “oplevelse af sammenhæng”. Børn og unge med autisme vil muligvis ikke besidde de kompetencer, som Antonovsky beskriver og netop derfor har pædagogen en stor rolle, for at kunne hjælpe med, at børnene opnår dele af disse elementer. Børn med autisme er ligeså forskellige som alle andre mennesker. Derfor er det vigtigt, at man kigger på det enkelte individ og prøver at skabe de bedste rammer og forudsætninger for hvert enkelt barn. En fællesnævner for børn med autisme, er dog, at de har brug for ekstra støtte og rammesætning, for at opleve mestring i eget liv. 

Man kan tale ind i, at børn med autisme har svært ved at leve op til de forventninger der bliver stillet af omgivelserne. Derfor har pædagogen en vigtig rolle, hvis man skal hjælpe disse børn med at opbygge en positiv selvfølelse, hermed en oplevelse af sammenhæng og mestring i eget liv. En måde hvorpå pædagogen kan hjælpe børn med autisme, er at skabe struktur i hverdagen for børnene. Børn med autisme har især brug for en tryg og forudsigelig hverdag. Pædagogen kan derudover også være med til at træffe betydningsfulde valg, eksempelvis aktiviteter i hverdagen.

 

Når vi snakker om motivation i forhold til vores målgruppe samt hvordan man i pædagogisk praksis skaber motivation, er det vigtigt at kunne se på det enkelte individ. På den måde skaber man den bedst mulige motivation hos den enkelte, da det er individuelt hvordan man bliver motiveret. Det er derudover vigtigt, at man som pædagog tilrettelægger aktiviteten nøje, og forbedrer børnene bedst muligt på, hvad den givne aktivitet omhandler. Det er derudover vigtigt, at man som pædagog er omlægnings parat, da man er uvis omkring, hvordan det enkelte individ vil modtage opgaven eller miste motivationen undervejs i aktiviteten. 

 

Vi har fundet det relevant en benytte os af maslow behovspyramide punkt 3 (Sociale behov) som handler om, at man gennem sine følelser føler sig en del af en gruppe. Når vi snakker om børn med autisme, kunne de derfor få oplevelsen af, at føle de er en del af et fællesskab eller en gruppe, som derfor kan medføre at deres motivation ville være større. 

 

Vi har fundet det interessant at sætte de to begreber, motivation og sundhedsfremme op mod hinanden, da der ses en lighed mellem dem. Motivation bliver beskrevet som en følelse af indre glæde og lyst til at deltage i en given aktivitet. Motivation er altså en indre drivkraft i vores handlinger. Man kan derfor argumentere for, at hvis motivationen ikke er til stede, så vil der heller ikke ske handlinger og dermed sundhedsfremme. I forhold til vores opgave, hvor badminton er aktiviteten der danner grundlag for, at man fremmer sundhedsfremme, er det altså vigtigt, at man motivere det enkelte individ til den givne aktivitet. Hvis det ikke er muligt at motivere det enkelte individ til at deltage i  badminton, er det derfor vigtigt som pædagog at være i stand til omlægge aktiviteten eller finde på en helt anden fysisk aktivitet, så man dermed også er med til at sundhedsfremme. 

Som tidligere nævnt, arbejder vi med en målgruppe, der har brug for rammer og forudsigelighed. Dette er er også gældende for didaktikken i den givne aktivitet. Det er vigtigt for os at have fokus på fagdidaktikken, når vi tilrettelægger, gennemfører og evaluerer vores aktivitet. Didaktikken kan spille en afgørende rolle i vores aktivitet, da aktørerne i vores aktivitet har brug for forudsigelighed og faste rammer for at kunne være en del af aktiviteten.

Som pædagogisk personale er begreberne sundhedsfremme og forebyggelse højt oppe på dagsordenen i den pædagogiske dagligdag. Sundhedsfremme er noget pædagoger tænker ind i diverse pædagogiske handleplaner, samt hvordan det pædagogiske personale forebygger bedst muligt individets egen sundhed. Derfor er det vigtigt, at man som pædagogisk personale opretholder en hverdag med eksempelvis aktiviteter.

Caroline Nielsen

Mathias Scheibye

Rasmus Müller

Stephanie Petersen
puce18-sb03
puce18-sb03