Bæredygtighed i børnehøjde.

Hvorfor bæredygtighed? Er det virkelig så vigtigt?

Vi har valgt at lægge vores fokus på bæredygtighed og specielt i børnehøjde med alderen 5-6 år, som oftes er storbørnsgruppen.

Bæredygtighed er noget som alle aldersgrupper kan være en del af og derfor kan man godt arbejde med det, med en børnegruppe i børnehaven. Bæredygtighed er en del af læreplans temaerne, hvor at natur og naturfænomenerne er sat på dagsorden i institutionerne. Men bæredygtighed er stadig et overset emne i de institutioner som vi har været ude og besøge, som både har været offentlige og privat.

Vi har valgt at tage fat i den ”konkrete del” af naturen i forhold til børn, så der bliver brugt sanser, oplevelser, følelser og at være aktiv i naturen, men også for at lære børnene hvordan, at vi sammen passer på vores fælles natur og får en fællesskabs følelse af at være udenfor sammen. For at skabe denne ”fællesskabsfølelse” kræver det voksne som er engageret i naturen og viser hvordan man bruger den og respektere den, så børnene har nogle gode rollemodeller at spejle sig i.

“en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov.” –  Bæredygtighed betyder altså, at du lever på jorden på en måde, der ikke går ud over dine børn og børnebørn. (kilde: https://groenforskel.dk/baeredygtighed/)

Skulpturer af genbrug.

Vi har været ude og lave en skulptur med en børnegruppe i en privat børnehave i Vanløse. Børnene fik stillet opgaven at finde materialer på en offentlig legepladsen til, at bygge en slange i fællesskab. Vi snakkede med børnene om, hvad de fandt af forskellige ting. Der blev f.eks. fundet en glasflaske, mælkekasser, hundepose med lort i, grene, blade, et kar, cigaretskodder og snor.

Vi havde en lang og spændende dialog med børnene omkring genbrug og bæredygtighed. Vi spurgte indtil, om de sorterede deres affald derhjemme og om de vidste hvordan man skulle smide de forskellige ting ud som er fundet på legepladsen. Beklageligvis havde børnene ikke den store indsigt i hvordan man sortere affald andet end, at det hele skal smides ned i den samme skraldespand. Derfor gik vi i tænke boksen om hvordan vi kan sætte bæredygtighed og genbrug på dagsordnen i institutionen.

 

Bæredygtighed i børnehøjde.

Hjemmelavet kompostbunke

Affaldssortering

Genbug af toiletruller

Genbrug af mælkekartonner

Nedbrydnings forsøg

Vi vil komme nærmere ind på de forskellige forslag til bæredygtighed i børnehøjde til seminardagen og de forskellige teoretikere som vi har haft med i tankerne.
CPF16o-NU11
CPF16o-NU11