Mål og Rammer

Målet med aktiviteten er at kunne rammesætte, lede og tilrettelægge en æstetisk virksomhed gennem kreative æstetiske udtryksformer, aka genbrugs tryk med fokus på det fælles tredje, og samtidig give brugerne kendskab til at male med andet end pensler. Vores målgruppe for aktiviteten er (dagtilbud 0-6 år), både børnehave- og vuggestuebørn, da man ville kunne tilpasse aktiviteten til begge målgrupper. 

Aktiviteten vil både kunne laves som gruppe aktivitet og som en individuel aktivitet. Vi har valgt at den skal udføres i grupper, for at skabe et fælles tredje i den kreative proces. Efter erfaringer med udførelsen af aktiviteten, vil vi anbefale at der kun er 3-4 børn i en gruppe, så man så vidt som muligt vil kunne hjælpe til hvor det er nødvendigt og samtidig snakke med børnene om genbrug og farver

Rummet og miljøet omkring aktiviteten skal gerne være et, der giver plads til ro og fordybelse, og ville kunne opstilles i fx. et krea værksted eller på stue i trygge kendte rammer, da tryghed er vigtigt når barnet skal udfolde sig kreativt. 

Af materialer til at lave tryk med, har vi valgt diverse former for genbrugsartikler eksempelvis flakser, toiletpapirs- og køkkenruller, æggebakker, ispinde, engangsbestik og hønsenet. Det meste man finder i genbrugsposen, der kan give et tryk, ville kunne bruges til denne aktivitet og findes i brugerens husstand. Udover genbrugs artiklerne, har vi valgt at der skal laves tryk på større stykker papir med akrylmaling i primærfarverne gul, rød og blå – samt sort og hvid. Meningen med valget af farverne er, at man i udførelsen af aktiviteten samtidig kan snakke om farvelære, og hvilke farver man ville kunne blande sammen for at skabe nye farver. 

Indhold

Man kan rammesætte aktiviteten således, at man først opstiller et bord, hvorpå man placerer et større stykke papir samt diverse genbrugsartikler og 1 til 2 paletter/tallerkner med akrylmaling, for at skabe et kreativt rum for børnene. Man sætter sig derefter med gruppen på 3-4 børn ved bordet, og har en indledende samtale om genbrug, hvor man samtidig viser og giver eksempler på hvordan man trykker. Dernæst lader man børnene prøve sig frem med at trykke på det fælles stykke papir. Imens kan man indlede samtaler om farver og hjælpe børnene med at blande diverse farver fx, lilla og grøn, som de kan lave tryk med. Værket er først færdigt når papiret er fyldt ud, eller når børnene selv giver udtryk for at det er færdigt. 

I aktiviteten er selve det billedmæssige resultat ikke vigtigt, men den fælles kreative proces og æstetiske oplevelse, samt det at lære om genbrug, farver og nye maleteknikker. 

Vi har valgt at tage udgangspunkt i den æstetiske pædagogiske praksis af Malcolm Ross modellen og “det fælles tredje”. 

Gennem den æstetiske virksomhed kan man både se sig selv, andre, og den kulturelle omverden i nyt perspektiv. Se at det æstetiske sprog er velegnet til formidling og bearbejdning af følelsesmæssige og personlige forhold. Med begrebet følelsesmæssige og personlige forhold, mener Malcolm Ross, at den æstetiske virksomhed har en indtrykside, som en udtryksside. Han har dermed opdelt modellen i 6-dele, som kan være forudsætningerne for en æstetisk pædagogisk praksis. Modellen har endvidere de forskellige elementer, for at impulsen kan bearbejdes.

(Ringsted & Froda, 2008, s. 28-31).

Malcolm Ross model: Hans model for undervisning i kunstfagene. Hans fire kompetencer, der tilsammen udgør – hvad vi kalder den

”æstetiske kompetence”

Formidlingen skal bygges op af de indbyrdes afhængige delelementer.

Fire kompetenceområder, som er indbyrdes afhængige af hinanden.

  • Sanser
  • Medie
  • Fantasi
  • Håndværk

(Austring & Sørensen (2006), s.154-161)

Vi tager ydermere også udgangspunkt Michael Husens (1996) begreb omkring det “fælles tredje”. Da vores aktivitet fokuserer på det “fælles tredje” gennem glæden at være fælles om noget og skabe et værk sammen. Det fælles tredje giver brugerne mulighed for at være sammen med både  jævnaldrende, voksne og børn. Det fælles tredje kan være en æstetisk oplevelse man er fælles om, eller det kan være en arbejdsproces i  en aktivitet, hvor man i fællesskab udretter et æstetisk produkt. Dette fællesskab er det stærkeste.

Arbejdsprocessen har værdi, ikke kun som resultat, men også som læringsproces man deltage i hele arbejdsprocessen også i beslutningsfaserne. (https://michaelhusen.dk/det-faelles-tredje/)

 

  • Chris Christophersen, Patamaporn Meisnov, Shila Olsen & Thea Frost

pucf20-ku05v
pucf20-ku05v
pucf20-ku05v
pucf20-ku05v
pucf20-ku05v
pucf20-ku05v