Beskrivelse af aktivitet

Vores aktivitet er en fusions aktivitet, som er inspireret af de eksisterende lege ballonleg og frugtsalat. Aktiviteten er tiltænkt kørestolsbrugere, primært børn, men kan bruges af alle målgrupper, evt. med justeringer og differentiering.

Ballonleg går, i al sin enkelthed, ud på at holde en ballon i luften, ved brug af hele kroppen og eventuelle hjælpemidler. Det kan gøres i en eller flere rundkredse. Hver deltager tildeles en farve, en frugt, et piktogram(for visualisering) eller lignende, som angiver hvornår deltagerne skal i spil. Den traditionelle del af legen frugtsalat, hvor alle er i bevægelse på samme tid, undlades. Deltagerne trækker sig bagud fra rundkredsen, når de skal skifte plads, og der er en plads til alle. Dvs. at ingen efterlades uden en plads, således, at ingen ekskluderes. Bevægelsesretningen kan eventuelt vises med pile, og de kan justeres undervejs. Her kan vi forklare, at det er tilladt at køre i begge retninger, såfremt brugerne vurderes trygge i aktiviteten, for eventuelt, at styrke og udvikle den enkeltes kreative tænkning.

Aktiviteten kan justeres på flere måder undervejs. Der kan evt. tilføjes flere balloner, balloner med lys, klokke, papir, anderledes former, skifte kørselsretning, mere eller mindre medbestemmelse(induktiv/deduktiv) etc. Vi tilstræber, så vidt muligt, at fjerne konkurrenceelementet i legen, for at optimere de inkluderende processer og sociale aspekter.

Aktiviteten er designet med lukkede rammer – hvilket betyder, at aktiviteten bygger på pædagogiske didaktiske forberedelser, styret af professionelle aktører og fastlagte regler. Aktiviteten kan sidenhen udvikle sig, fra at være i faste rammer til at være mere åben, hvor deltagerne har mere indflydelse på udøvelsen af aktiviteten.

Det er  nødvendigt, at aktiviteten igangsættes ved, at pædagogen går forrest for derigennem at optimere den ydre motivation. Her er pædagogens passion, lyst, livsglæde og ikke mindst livagtig formidling altafgørende. Især med henblik på, at stemninger og følelser smitter.

For at skabe rum til en klar og tydelig formidling, kan pædagogens tilgang i starten være induktiv. Herefter kan en mere induktiv tilgang være fordelagtig, med brugerinddragelse etc.

Formål med aktiviteten

Med udgangspunkt i et holistisk sundhedssyn, hvor den enkelte deltager skal opnå præcis det, som den enkelte deltager kan få ud af det, er aktivitetens fokus på det sociale aspekt. Dermed er formålet ved aktiviteten at opbygge det enkelte individs selvværd, hvor trivsel og velvære implicit er i højsædet. Vi er bevidste om, at den alsidige psykomotoriske grundskoling også stimuleres, men aktiviteten er designet med henblik på social interaktion, hvor andre elementer også implicit stimuleres. Ved at fokusere på opbygningen af det enkelte individs selvværd, troen på sig selv og egen formåen, er håbet, at de forhåbentlige gode relationsdannelser kan være den røde tråd, der generelt skaber sammenhængskraften i et demokratisk samfund. Tilbydes mennesker gode relationelle interaktioner med empati, forståelse etc. af bl.a. pædagoger, der tror og håber på det bedste for den enkelte, så er der en signifikant større sandsynlighed for, at den enkelte bidrager til samfundet, og bliver ansvarlige voksne, som værner om fællesskabets værdier.
puce17-sb04
puce17-sb04