I forbindelse med vores planlagte aktivitet, har vi valgt at tage ud på en skole for børn med indlæringsvanskeligheder og blandingsdiagnoser. Disse børn er ikke altid selv i stand til at tage initiativ til kropslig udfoldelse samt udfordre deres krops kunnen. Børnene har lige så stort behov for kropslig udfoldelse, hvor de kan udfordre og udvikle deres kropslige færdigheder som børn uden handicap. (Soulie & Rechnagel, 2017)

Målet med aktiviteten er, at tilegne børnene en kropslig forståelse gennem kropslige aktiviteter. Endvidere bestræbes der på at danne de bedste forudsætninger hos børnene i sociale interaktioner, hvortil alle skal have optimale deltagelsesmuligheder.

Aktiviteten Ballonton er en innovativ aktivitet som giver mennesker med funktionsnedsættelser af forskellig art mulighed for at deltage. Spillerne deles op i to hold – max 4 på hver.

Alle spillere på hvert hold skal berøre ballonen en gang hver inden at den spilles over nettet – Denne regel er lavet for at sikre inklusion og inddragelse af alle spillere. Man server i det forreste felt på badmintonbanen. Holdene og spillerne skiftes til at serve og der spilles til 11 point.

Vi ønsker at se tegn på motivation hos målgruppen både før under og efter aktiviteten. For at kunne opnå vores mål er det væsentligt, at målgruppen føler en indre motivation og lyst til at deltage. Direkte eller indre motivation skabes i individet selv. Den indre motivation skabes via nysgerrighed, lysten til at lære, udvikle sig, præstere og oplevelsen af, at udføre en aktivitet eller en handling. Ydermere ønsker vi at se børnene kommunikere med hinanden – Ifølge Eiberg og Siggaard er spillernes kommunikation imellem hinanden essentielt for at samspillet kan fungere optimalt. Kommunikationen og stemningen hos deltagerne inden spillet vil have en central rolle i det efterfølgende spil. (Eiberg & Siggaard, 2000)

Børnene har ikke samme motoriske færdigheder som andre børn på deres alder og derfor har vi valgt at justere ud fra hvad disse børn kan mestre og hvad der ligger inden for deres nærmeste udviklingszone. (Soulie & Rechnagel, 2017) Som Lev Vygotsky beskriver i hans teori er “den nærmeste udviklingszone” den zone mellem hvad barnet kan i dag med støtte, kan det selvstændigt i morgen”. I forhold til vores aktivitet handler det om at tilpasse aktiviteten til vores målgruppe, så alle har optimale deltagelsesmuligheder. Ligger udfordringen inden for det som barnet kan alene, sker der ikke nogen udvikling. Ligger udfordringen uden for barnets udviklingszone vil barnet blive frustreret og der vil ikke ske nogen læring eller udvikling. Hvorimod hvis udfordringen ligger inden for zonen for nærmeste udvikling kan der ske en læring, samt udvikling. (Soulie & Rechnagel, 2017)
CPE16o-SB13

Cecilie, Mikkel, Louise & Nadia SB13 gr. 4
CPE16o-SB13