Indledning

Vores aktivitet indebærer to forskellige apps, som hedder Bamselægen og Little story creator. de 2 apps er brugervenlige for vores målgruppe som er børnehavebørn.  vores app omfatter læring omkring krop og sundhed. denne viden omkring krop og sundhed kan tilegnes gennem en tilrettelagt aktivitet ved brug af Appen bamselægen og efterfølgende Little story creator.

Materialer

For at kunne komme i gang med vores aktivitet, er det en god ide at have en Ipad, til rådighed. Man kan også bruge sin mobil telefon hvis man har adgang til internet.

det en god ide hvis man har en gruppe børn på 2 at de har en ipad og hvis man er 4 børn har man 2 ipads.

Aktivitet

Vores aktivitet går ud på at man tager en lille målgruppe på 3-4 børn alderen 4-5 år og herefter starter man aktivitet med at bruge Bamselægen hvor hvert barn får 2 liv i spillet hvor de skal herefter finde den fejl der er på bamsen som ligger på operationsbordet i appen. Denne app sætter fokus på kroppen og sundhed da man skal finde hvad bamsen fejler og herefter skal man svare på hvad der er galt og hvad man skal gøre, for at bamsen bliver rask igen. Little story creator er en god app at bruge efter man har været igennem Bamselægen appen. Little story creator er en app hvor man selv skal bruge ipad, og tag billeder, optage lyd og vælge baggrund m.m. Gennem Appen little story creator, tager børnene billeder af specifikke dele af kroppen og efter optage lyd hvor de selv skal sige hvor det er på kroppen eks. det gør ondt.

 

faglig begrundelse

Aktiviteten handler om hvordan vi som pædagoger kan være med til at understøtte børns læring og udvikling gennem digitale medie aktiviteter.

 

  • Alsidig personlig udvikling: Da der er mulighed for at udvide barnet erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. samt styrke barnets selvmodighed og selvtillid.
  • Kommunikation og sprog: Da læringsmiljøet understøtter barnet sprog og kommunikation, både mellem børnene og barn og voksen.
  • Sundhed og krop: Barnets udvikling omkring sundhed og kroppen tilegnes gennem de digitale redskaber der understøtter børnenes erfaring.

Refleksion

Aktiviteten er opstået efter at vi har gennemgået læringsspillet. Vi var meget optaget af at styrke børnenes sprog og deres sundhedsfaglige kompetencer samt sociale færdigheder gennem de digitale redskaber.

Aktiviteten skal fremme børnene forståelse.

undervejs i vores aktivitet, kunne vi se en nysgerrighed og selvmodighed i deres deltagelse, de synes det var meget interessant i første forsøg men efterfølgende kunne vi se at børnene gerne ville selv styre ipad´en uden en voksen skulle sidde med den i hånden. man kan sige det startede med at pædagogen havde ipaden i hånden og styrede forløbet, efterfølgende ligger pædagogen ipaden på bordet, hvor så børnene selv kunne tag den op og bruge den når det var deres tur. Efterfølgende i vores aktivitet kunne vi se at børnene kedet sig lidt undervejs og herefter fik de selv lov til at styre det hele som gjorde at de inkluderede hinanden i eks. Little story creator hvor de inddrager hinanden ved at tag forskellige billeder af hinanden arme og ben.

De fleste institutioner i Ishøj Kommune har i dag en IPad eller IPhone til rådighed som man kan downloade de 2 forskellige apps.
puce19-md01
puce19-md01
puce19-md01