I udviklingen af aktiviteten har vi benyttet den didaktiske SMTTE- model. Modellen har fungeret som et pædagogisk redskab til udviklingen af vores aktivitet og har sat rammen for refleksion af praksis. Et primært fokus har været at tilpasse rammefaktorerne, så alle deltagerne inkluderes i aktiviteten på deres eget fysiske og psykiske niveau. Som igangsættere af aktiviteten vil vi kunne gå foran, ved siden af og bagved børnene og kunne motivere dem til deltagelse.  

Målgruppen er tiltænkt til indskolingen, men legen er meget alsidig og kan derfor leges af stort set alle målgrupper. Målet for vores aktivitet har været understøtte børnenes bevægelsesglæde igennem sjove lege og et tydeligt fokus på motivation – ved at være tilstedeværende, energiske og anerkendende rollemodeller der støtte op om udviklingen af målgruppes motivation. Herigennem ønsker vi at se små tegn på hvordan kroppen og vores aktivitet kan have betydning for børns relationer. 

 

Beskrivelse af leg: 

Bang-legen er en simpel og sjov leg, som kan justeres. Legen går ud på, at deltagerne som vi kalder cowboys, stiller sig i en rundkreds med en sherif i midten. Sheriffen, som er den der er overhovedet i legen, drejer rundt og peger pludseligt på en af cowboyerne i kredsen og siger “BANG!”. Cowboyen dukker sig ned – og cowboyerne på hver side af den ramte skal nu hurtigt få “skudt” den anden, ved at pege på hinanden og sige “bang”.

Den cowboy der først bliver skudt, sætter sig på gulvet og er død. Den døde går ud af legen. Den person der blev peget på af sheriffen, rejser sig op igen og er stadigvæk med i legen. Sheriffen i midten skyder igen en ny cowboy og dette fortsætter til der kun er 2 tilbage. Der bliver lavet en duel mellem de to sidste cowboyer. De to tilbageværende skal stå med ryggen til hinanden. Hver gang sheriffen siger et ord, så skal de tage et skridt væk fra hinanden. De to cowboyer må først vende sig om og skyde på hinanden idet der nævnes det aftalte ord man må vende sig på.

Grundet corona har vi ikke kunne lave legen på en skole. Men her er linket en video, hvis i er i tvivl om legens opbyggelse.

 

Motivation

Begrebet motivation dækker over helheden af de bevæggrunde i en handling, som aktiverer, målretter og regulerer en individuel adfærd. Motivation udtrykkes som en bestræbelse på en tilstand, som i øjeblikket ikke er til stede. I pædagogisk praksis udformes, tilrettelægges og gives mulighed for lege og aktiviteter. I nogle tilfælde vil man som pædagog opleve, at børnene ikke er motiverede og man vil dermed begynde at overveje hvordan man så kan motivere

Når vi snakker om motivation i forhold til vores målgruppe og hvordan man i det pædagogiske praktisk kan skabe en bedre motivation, er det vigtigt at have fokus på det enkelte individ og dets udfoldelsesmuligheder, for på den måde at kunne skabe den mulige motivation, da det er individuelt hvordan man bliver motiveret. 

Når man som pædagog skal udarbejde aktiviteter, er det vigtigt man tilrettelægger aktiviteten nøje og forbereder børnene på, hvad den givne aktivitet kommer til at omhandle. For på bedst mulig måde at kunne motivere børnene, skal man som pædagog altid være omlægnings parat, da man på forhånd ikke ved, hvordan de enkelte individer vil modtage aktiviteten eller om de undervejs i aktiviteten vil miste deres motivation. 

 

Bevægelsesglæde 

Lysten til at bevæge sig og udforske verden er en central drivkraft i børns udvikling. Bevægelse gør barnet i stand til at opleve og med tiden forstå den omkringliggende verden. Gennem bevægelser udvikler barnet sin motorik. Barnet lærer at klare ting selv og får mulighed for at deltage i aktiviteter sammen med andre børn. For barnet er det tilfredsstillende at opleve at bruge sin krop. At opleve succes med at bevæge sig giver lyst til mere bevægelse. Bevægelsesglæde og energi er heldigvis noget, de fleste børn er født med. Men det er afgørende, at de møder voksne, der støtter og spejler glæden ved at udfolde sig kropsligt. Som voksne kan vi understøtte børns udvikling ved at indgå aktivt i deres bevægelseslege og give tid og plads til udfoldelser

 

Laura Tångberg Nord og Rosa Anna Alsing Nielsen puce18-sb03
puce18-sb03