Vi skal fortælle et barndomsminde sammen.

Hvorfor arbejde med barndomsminder? 

Det som du har oplevet fra din barndom, der sætter et særligt præg i dit liv, kan du via. en tegning gøre til en mundtlig fortælling. Det kan havde en mulighed for at få en større livserfaring, og her er tegningen om “Barndomsminder” havde en stor fordel frem for andre medier på baggrund af man kan udtrykke sig æstetisk på en mere kreativ læringsmåde, da de unge tilegner sig verden gennem tegning, omformer de her sine indtryk til udtryk, hvor de får en mulighed for at arbejdet på deres oplevelser og på sammen tid får anvendt sin kommunikation om både sig selv og sin omverden. Når man gennemgår sådan en aktivitet lære man også at anvende på de oplevelser, erfaringer samt følelser og symbolske udtryk og meget mere.

Aktivitetsforløb: 

Vi har valgt at arbejde med at udtrykke “Barndomsminder” sammen. Vores aktivitet er inspireret af

kreative udtryksformer, hvor studerende hver især individuelt tegner noget godt som har en betydning for dem, og som de husker gjorde dem glade.

Det kan både være på stranden, skoven eller i Tivoli.

Det er helt op til hvert individ hvordan og hvorledes man vil udtrykke sin oplevelse.

Vi arbejder med at udtrykke vores personlige oplevelse individuelt, i fire minutter.

Udover det arbejder vi yderligere med at udtrykke vores personlige oplevelse til hinanden, efter de fire minutter er gået.

Vores aktivitet er noget vi har arbejdet med før, og er en måde man kan fortælle sin personlige historie på.

Praktisk set arbejder vi på den måde at de studerende bliver delt op i 3-4 mandsgrupper, hvor der ligger papir og blyant klar på hvert bord. Så når de studerende kommer ind i lokalet, har hver studerende et bord at tegne ved. Efterfølgende får alle studerende fire minutter til at tegne noget som de sætter pris på, når de tænker tilbage på et minde.

Det er helt op til den studerende selv, hvordan de opbygger deres historie i forholdet til hvordan den starter og slutter.

For eksempel: Vi starter med at fortælle om vores kreative projekt i cirka 2 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i vores aktivitet.

Som det næste eksempel har hver studerende et stykke papir og en blyant ved deres bord, hvor vi fortæller  hvad de skal lave og at de har 1 minut at reflektere over hvilken barndomsminde de vil tage udgangspunkt i. Så får de cirka 4 minutter til at udtrykke deres tegning derefter.

De skal hver især præsentere deres tegning, med den lille historie de har haft i deres tanker da de påbegyndte deres aktivitet når tiden er gået.

Afslutningsmetoden:

Det er en personlig fortælling hvor man øver sig på at udtrykke sine udtryksformer sammen i et fællesskab.

Vi tegner hver især en tegning i gruppen, som vi efterfølgende viser til hele holdet som inspiration på hvordan man tegner en barndoms tegning.

Formålet med disse tegninger, er at de skal være eksempler som inspiration til deres udtryk i den fortællende historie.

Når tiden er gået og alle er færdige med at tegne deres barndomsminde, får de studerende lov til at fortælle deres historie en ad gangen og de andre lytter med. Det bruger vi omkring ti minutter på.

Til sidst fortæller vi omkring vores aktivitet og hvorfor vi har valgt at arbejde med denne proces ved brug at Malcolm Ross model i omkring tre minutter.

 

Det er en aktivitet vi glæder os til 🙂

Vh. Gruppe 6 – Christina, Lina, Cecillie og Pelin.
puce19-ku07f
puce19-ku07f
puce19-ku07f