Samfundet bliver mere og mere digitaliseret, hvilket vi må forholde os til ude i den pædagogiske praksis. Vi skal være med til at opbygge en digital kultur ude i praksis, som skal være med til at danne børnene digitalt. Gennem modul H og I har vi arbejdet med forskellige medier, programmer, spil og apps. Vi har eksperimenteret med hvordan vi kan bruge de digitale medier, som et supplement/redskab i dagligdagen.
Dette har været med til at give os som kommende pædagoger inspiration til bl.a. brug af de digitale medier i forbindelse med leg, læring og dokumentation.
De digitale medier giver også forældrene en mulighed for at kunne følge med i barnets hverdag, også uden for åbningstiden.
Vi har valgt at have fokus på hvordan vi, med et digitalt medie, kunne forbinde barnets dagligdag i institutionen med hjemmet. Til dette har vi arbejdet med en app som hedder Book Creator, og har afprøvet den både i en vuggestue og en børnehave.

Med book Creator kan man lave en flot interaktiv bog med tekst, billeder, film, lyd, tale, og tegninger. Når børn arbejder med egne fortællinger, er de med til at skabe fortællingen om dem selv. Det er sjovt og nemt for børnene, at skabe deres egne historiebøger, og dele dem med venner/ forældre.
Pædagogiske overvejelser
Vi har gjort os en teoretisk og didaktisk overvejelse om vores pædagogisk position i aktiviteterne med de to forskellige målgrupper.
Vores mål i praksis med børnene var til at starte med, at aktiviteten skulle være mindre voksenstyret, og at børnene selv får lov til at styre aktiviteten og eksperimentere med den selv.
Grunden til at vi har valgt at bruge Book Creator, er fordi vi mener, at den giver legeværdi, sproglig udvikling, social værdi, læringsværdi, spænding og engagement og begejstring hos børn såvel som voksne. Med book Creator kan børnene komme i flow, både individuelt samt i samspil med børnegruppen.
Til seminar dagen vil vi fortsat være den vidende til at starte med, så vi er sikre på, at vores medstuderende er med på aktiviteten, specielt hvis der er nogen der ikke har beskæftiget sig med Book Creator før.
Vi vil så efterfølgende være den undersøgende, når de har styr på aktiviteten, men hvis nogen får brug for hjælp vil vi stå klar til rådighed.

Litteraturlisten

Søndergaard, S. (2013). Medier, kreativitet og digital kultur. I: Ankerstjerne, T. & Broström, S. Håndbog til pædagoguddannelsen. Ti perspektiver på pædagogik. København: Hans Reitzels Forlag
Csikszentmihalyi, M.:  Flow – Optimaloplevelsens Psykologi (Dansk Psykologisk Forlag, 2005).

Udarbejdet af Gruppe 2

Amira Hasno: 131160708

Edita Engelschmidt: 131160701

Christina Kjellman: 131160710

Laila Madsen: 131160717

CPF16b-MD11