Seminardagskatalog fra valgfaget kulturmøde og interkulturalitet 

Vores valgfag er kulturmøde og interkulturalitet. Her har vi arbejdet med mødet mellem mennesker, med et stort fokus på forforståelser. Vi har alle vores egne forforståelser omkring hvordan verden hænger sammen, men modulet har lært os at det er vigtigt at være bevidst og reflekterende omkring disse. Formålet med valgmodulet er at gøre de studerende bevidste omkring den kulturelle diversitet i praksis og lære os om fællesskaber og mangfoldighed.

Valgfaget har et stort fokus på minoritetsgrupper, både i forhold til køn, seksualitet, etnicitet m.m.. Det handler om at forstå hvor hinanden kommer fra, og ikke at drage konklusioner ud fra ens forforståelser. Som led i undervisningen har vi derfor haft relevante kulturelle udflugter, samt foredrag der alle har haft til formål at give os et indtryk af kultur og kulturmøder i praksis. Vi har blandt andet haft besøg af Mino Danmark, som er en organisation for minoritets etniske danskere. Derudover har vi også besøgt kulturelle institutioner i form af immigrantmuseet, Davids samling og mødtes med et FIF-hold (forberedende kursus for indvandrere og flygtninge, der har brug for at få styrket deres danskkundskaber, og dermed kunne blive optaget på pædagoguddannelsen).

Vi har i starten af valgfaget været på tre dages feltarbejde i en daginstitution, denne institution har familiestuer, og på disse familiestuer, også “basisbørn”. (En basisgruppe er en gruppe børn med særlige udfordringer) Vi har undersøgt kulturmøder mellem basisgruppen og de øvrige børn. Vi har ud fra vores feltobservationer set et mønster i institutionens arbejde med kulturmøder, inklusion og anerkendelse, hvilket har dannet grobund for vores videre arbejde på modulet.

På baggrund af vores feltobservationer har vi observeret at ikke alle børn oplever at blive inkluderet i praksis, og derfor har vi forsøgt at udarbejde en inkluderende aktivitet, i forbindelse med vores intervention.

 

Bliv klog på mig legen 

Varighed: 30 min

Materiale: lille bold
Deltager: 10 børn
Målgruppe: Storegruppen i børnehaven.

Alle deltagerne i aktiviteten stiller sig i en rundkreds med ansigtet ind mod midten. Herefter får en af deltagerne udleveret en bold, som skal fungere som samtalestarter og redskab til at fastholde børnenes interesse. Vi sætter legen i gang med indledende sætninger såsom “Hvad gør dig glad?” herefter skal børnene aflevere bolden til en anden, som skal færdiggøre sætningen eller spørgsmålet der bliver stillet. Vi vil forsøge at opfordre børnene til at uddybe deres svar, og når vi så vurdere at der ikke er mere at komme efter skifter vi spørgsmålene ud og sætter en ny runde i gang. Disse sætninger/spørgsmål kunne være følgende: ”Jeg kan blive vred når…”, “Det bedste ved at gå i børnehaven er…”, og “Jeg bliver ked af det når…”. Vi forestiller os at aktiviteten kan nedjusteres eller gøres svære alt efter udfaldet. Her kunne man fx. sætte flere bolde i spil, hvor børnene kunne gå mellem hinanden og selv tage initiativ. Hver gang man møder et barn uden bold, skal man videregive sin bold med lignende sætninger/spørgsmål. Barnet, der modtager bolden, skal fuldføre sætningen og fortsætte hen til et andet barn.

Formålet med aktiviteten er at styrke børnefællesskabet, og give børnene en bedre forståelse af hinanden. Vi håber at vores aktivitet, eller lignende aktiviteter med fokus på inklusion, kan inspirere personalet til at lave flere inkluderende aktiviteter, for at få børn med særlige udfordringer mere ind i børnefællesskabet.

 
puce17-ki03