Aktivitetsbeskrivelse:

I basket ludo bliver deltagerne delt op i 4 lige store hold. Hvert hold bliver placeret under hver deres basketball kurv. 16 af hulahopringene skal fordeles, så der er 3 hulahopringene imellem hver basketballkurv. De sidste 4 hulahopringe bliver fordelt ud, så der er en ved hver basketballkurv, og som skal agere ”hjem” for holdets ærteposer.

Hvert hold stiller sig op på en række foran deres basketballkurv, og de skiftes nu til at skyde på mål. Hvis en af deltagerne score et mål, må deltageren rykke en af holdets brikker 1 frem i de hulahopringe der ligger imellem basketball kurvene. Herfra gælder det så om at få alle holdets ærteposer hele vejen rundt på banen. Holdet der først gør dette, har vundet.

Hvis man ønsker flere niveauer af spillet, kan man tilføje flere regler, alt efter hvor svær legen skal være. Det kunne f.eks. være i form af at man kan spille de andre holds brikker ”hjem”. Det gør man hvis man lander på et felt hvor et af de andre hold har en brik/ærtepose liggende. Jo flere regler man finder på, jo mere fart får spillet, og det bliver også mere taktisk (Dgi.dk, lokaliseret d. 23.09.21).

Formål med aktiviteten:

Grunden til at vi har valgt at tage basket ludo med til vores workshop fredag d. 29. oktober, er fordi vi vil vise hvordan man ved hjælp af bevægelse kan styrke trivslen i en klasse.

Meget forskning viser at man ved hjælp af fysisk aktivitet netop kan være med til at fremme både trivsel og læring, og vi vil især i vores aktivitet have fokus på hvordan eleverne samarbejder og hvordan de kommunikerer med hinanden.

Derudover ønsker vi som sagt at fremme den sociale trivsel igennem et socialt aktivt praksisfællesskab, hvor de situerede erfaringer opstår under den givne aktivitet, kan være med til at fremme de indbyrdes relationer også. Aktiviteten vil samtidig være demokratisk funderet, ved at vi inddrager eleverne, og giver dem medbestemmelse.

Vi vil som udgangspunkt præsentere aktiviteten for eleverne ud fra en deduktiv tilgang, hvor der i begyndelsen vil være et fast sæt regler, indtil de bliver bekendte med aktiviteten. Efterfølgende vil der så være plads til at man kan tilgå den induktive tilgang, hvor eleverne får medbestemmelse, og selv kan tilføje regler til aktiviteten.

Rammefaktorer:

Selve aktiviteten kræver fire basketball kurve, og er derfor oplagt at udføre i en idrætshal, hvor der ofte er indbygget flere basketballkurve. Derudover skal man bruge seksten hulahopringe, to gange fire ærteposer i fire forskellige farver, fire kegler og fire basketbolde. Basket ludo kan også udføres udendørs, så længe at de påkrævede materialer/rekvisitter er til rådighed.

Anvendt teori:

  • Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel
  • Jesper Von Seelens taksonomi
  • Mosers didaktiske model ”Blomsten”

 

Gruppe 6: Michael, Christian, Laura, Alba og Natascha.
puce19-sb01
puce19-sb01