basket billede

 

Kompetencemål:

Den studerende kan igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet og trivsel og motiverer til kropslig udfoldelse.

Aktivitet:

Med udgangspunkt i kategorien boldspil, har vi valgt basketball. Boldspil fungere som medicin gennem livet. Forsikringer viser, at boldspil er en investering helt frem til pensionsalderen. Boldspil er eksempelvis bedre end fitness, da det kræver ilt for at kunne omsætte energi som er med til at forbedre udholdenhed. Boldspil fungere som en metode til at forbedre ens form.

 

Sundhedsfremmende:

Det vil sige at man kan undgå at blive syg, ved at man for eksempel dyrker sport. Boldspil har en stor betydning i dette punkt. Ifølge forskere er boldspil meget bedre end løb. Det er det fordi, når man spiller boldspil forbedrer man stort set alle aspekter af kroppen fysik. Når vi mennesker bliver ældre med tiden, formindsker vores muskelmasse. Men undersøgelserne viser at, hvis man spiller boldspil, beholder vores muskelmasse i en høj grad. Ikke nok med at ens knogler bliver styrket med boldspil, men det er også med til at øge risikoen til diabetes og hjertekarsygdomme. – Med boldspil kan man undgå at blive hurtigere syg og kan fremme de forskellige sygdomme. Thorup, Thomsen & Mads. Sundhedspanel, 2022. )

 

Flow:

Flow vil sige at man opnår en tilstand, hvor man glemmer tid og sted. Det opnås ved at aktiviteten hverken er for krævende eller for lavt efterspurgt, som kan medføre til at den bliver for svær eller det bliver for kedeligt. Men derimod er lige dér, hvor udfordringen er optimal for vores evner og man er deltagende. (Ågård, 2015, s. 32-34).

 

 

Konkurrencebaseret:

En konkurrencebaseret aktiviteter er hvor det handler om at vinde man vil gøre alt for at vinde samt være den bedste. Men bliver påvirket at stemningen og begge hold prøve på at vinde. Ifølge idrætspsykolog Margit Whitta, så handler børnenes forskellige instinkter for konkurrencer blandt andet om deres placering, status og iagttagelser i familien. – Søskende, der er meget tæt på hinanden i alder, vil typisk udvikle stærkt instinkt for konkurrence, fordi de kæmper om pladsen i familien. (Greve, k. 2015)

 

SMTTE Modellen:

Med udgangspunkt i vores planlagte aktivitet, har vi valgt at benytte SMTTE Modellen (Gravesen, 2016, s 569). Modellen gør sig relevant, da den er essentielt for overblikket over aktiviteten, planlægning samt også handlingsforløbet. Endvidere er modellen dynamisk, i den forståelse af at den ikke har en systematisk fremgangsmåde, som gør at det ikke er nødvendig at følge den slavisk, dette er med til at gøre modellen fleksibel og fornem at arbejde med.

Sammenhæng:

Vilkårene for den valgte aktivitet er, basketball som tilhører under boldspil kategorien. Som er relevant i forhold til den udvidet målgruppe, samt muligheden for bevægelse- og sanse mulighederne. Begrebsparret gør sig i denne aktivitet gældende, da deltagerne får muligheden for at udvikle begrebsparret gennem egne kropslige erfaringer. I hver aktivitet følger der uforudsigelige udfordringer med. Udfordringer med særlige boldspil, er at kunne have kontrol over bolden. Individets balance kommer på spil i takt med at skulle have kontrol over bolden.

Mål:

Det ønskede mål, som vi gerne vil opnå gennem aktiviteten er først og fremmest at give, deltagerne en fornemmelse af basale mestringskompetencer inden for basketball. Vi ønsker at opnå flow, herigennem deltagernes aktive deltagelse. Vi vil give deltagerne en oplevelse af pulsstigning, konkurrence samt fornøjelsen af holdspil. Holdsport kan være med til at styrke fællesskabet, dermed skabe fokus på samarbejde da dette er et vigtigt element. Endvidere er målet at bruge kroppens bevægelser og sanser, begrebsparret kan gennem aktiviteten udvikles og styrkes.

Tegn:

Ved brug af verbal og visuel fortælling, fremvise de planlagte øvelser. Vi vil anvende rummet og gøre os selv fleksible. Med vores positioner i rummet, vurdere tid, regler og point. Efter hver øvelse og regler er fortalt, vil der være to som fremviser dette, for at tydeliggøre pointen. Vi vil igangsætte en kamp, med to lige hold. De bliver baseret på højde, således der skabes fairplay. Med egen deltagelse vil vi opfordre, til at deltagerne, er aktivt deltagende. Således at alle får muligheden for at aktivere eller udvikle deres sanser gennem bevægelse.

Tiltag:

For at kunne opnå målet, kræver dette at vi er opmærksomme og opfordrer til at alle deltager aktivt. Vi skal være tydelige både verbale samt vores krops sprog. Deltagerne får en mulighed for at kunne medføre deres sanser til en sundere og bedre forbindelse til deres kropslige sanser, herigennem får de et indblik i deres motoriske færdigheder de mestre.

Evaluering:

Formålet med aktiviteten er at give deltagerne muligheden for at kunne tilegne, sig de færdigheder og kompetencer som aktiviteten byder på. Vi ønsker at skabe en nysgerrighed for kroppens bevægelse og gør deltagerne mere søgende i form af bevægelse og sundhedsfremme. Gennem deltagernes deltagelse, vil vi vurdere, reflektere og evaluere. Således vi kan finpudse aktiviteten, så vi kan anvende den i vores fremtidige praksis.

 

 

Litteraturliste

(Greve, k. Publiceret 26 maj 2015. Lokaliseret d. 4/4 2022 på https://www.alt.dk/boern/saadan-bliver-dit-barn-en-vinder )

Introduktion til pædagogens grundfaglighed (s. 569). Forfatterne og Systime a/s.

Thorup, Thomsen & Mads. Sundhedspanel, 2022.

https://www.sundhedspanel.dk/sundhedsnyheder/fodbold-er-sundere/

 

Ågård, D. (2015). Optimal udfordring. I Motivation (s. 32-37). Frydenlund.

 

 

Arsalan, Betül, Gül & Ibrahim
pucf20-sb02
pucf20-sb02
pucf20-sb02
pucf20-sb02
pucf20-sb02
pucf20-sb02
pucf20-sb02
pucf20-sb02