Battle er en strategisk kampleg, hvor to hold kæmper intenst imod hinanden indtil det ene hold har erobret modstanderens fane!
Er du klar til kamp?

 

Mål og rammer:
Vores pædagogiske mål med aktiviteten er at skabe en inkluderende aktivitet, hvor deltagernes bevægelsesglæde, samt sociale kompetencer udvikles. 

Målgruppe:
Aktiviteten henvender sig til målgruppen i skole/fritid i alderen 10-15 år. 

Deltager:
Aktiviteten er egnet til omkring 20 deltagere, med 10 deltager på hvert hold. Dette kan dog justeres til flere deltagere alt efter hallens størrelse.

Fysiske rammer og indhold:
Aktiviteten afvikles i en hal, hvor der er redskaber til rådighed. Redskaberne bruges af de deltagende til at bygge en bane, som danner rammen for selve spillet. Derudover er der brug for en masse små bolde, trøjer, to faner og nogle kort med fysiske øvelser.  

Deltagerne inddeles i to hold, hvorefter de får fem minutter til at bygge en bane af de redskaber, der er til rådighed i hallen. Det går ud på at fange modstanderens fane og bringe den ned til sin egen fane. På banen vil der ligge en masse små bolde, som deltagerne skal bruge til at skyde mod sin modstander. Når man bliver ramt af en bold er man død, og skal dermed ud og vende et kort og lave en fysisk øvelse, før man er i live igen. Spillet slutter,  når et hold har begge faner. 

Faglige og didaktiske overvejelser:
I planlægningen af vores aktivitet har vi benyttet Mosers model “Blomsten” som har fokus på sammenhængen mellem bevægelse, krop og læring. Ud fra modellen vil vi beskrive deltagernes proces igennem vores aktivitet.

 

Julie, Laura, Michelle & Sofie – PUCE20-SB01
puce20-sb01
puce20-sb01
puce20-sb01
puce20-sb01
puce20-sb01
puce20-sb01