Modul I

I forbindelse med undervisningen på modul I – Skabende leg, fællesskab og æstetik, er vi blevet inspireret til, hvordan vi som pædagoger, kan arbejde med æstetisk virksomhed, til at styrke børns udtryksformer. Det, at kunne udtrykke følelser og tanker, via forskellige og mangeartede udtryksformer, er noget der bør lægges stor vægt på i en daginstitution, samt hvilken betydning det har for børnenes evne til at kunne forstå sig selv, andre og deres omverden.

Forløbet

Vi har valgt at kreere en bog, hvor vi gennem tekst og billeder ønskede at inspirere og inddrage børnene. Vi startede derfor med at læse ”Bedstemor mus’s ost” for børnene, således at de kunne danne et indtryk, for derefter at skabe deres eget udtryk. Bogen fungerede som startskud til et forløb, hvor børnene havde mulighed for at lave deres egne mus – som der efterfølgende blev taget billeder af. Billederne blev uploadet i Puppet pals, og der kunne børnene skabe små film med deres mus.

1.Besøg: Vi læste vores historie, og præsenterede prototyper af forskellige mus. Børnene skabte efterfølgende deres egne mus.

2.Besøg: Børnene færdigegjorder deres mus. Vi tog billeder af dem, og begyndte gruppevis at lave små film i Puppet pals.

3.Besøg: Børnene lavet deres film færdig, og de blev derefter set i fælleskab

Didaktiske overvejelser

Da vi tilrettelagde vores forløb, valgte vi at tage udgangspunkt i Malcolm Ross´ model for æstetiske læreprocesser. Et omdrejningspunkt i denne model er impuls, til igangsættelsen af kreative udtryksformer. Vi begyndte derfor forløbet med en historie, så der kunne opstå en interesse og skabertrang, som kunne lede videre til børnenes eget udtryk. Vi valgte samtidig at arbejde i forskellige medier, derigennem kunne børnenes sanser stimuleres på flere måde, og deres fantasi og kreativitet fremmes. Endvidere havde børnene mulighed for at arbejde med- og udvikle deres håndværkmæssige kunnen, i skabelsen af deres mus og film. Hele forløbet forgik med en legende tilgang til de forskellige processer.

Evaluering

Bogen havde i høj grad den ønsket effekt, da børnene blev inspireret og tog elementer fra historien med i skabelsen af deres egne mus og film. Børnene blev hurtigt opslugt af de forskellige processer, og var meget engageret undervejs. Gennem besøgsdagene gjorde vi os overvejelser og reflekterede over forskellige dele i forløbet, både ift. hvad der fungerede og hvad vi kunne gøre bedre fremadrettet.

Litteraturliste

Austring, B. D & Sørensen, M. (2006). Æstetisk og uddannelsestækning. I: Austring, Bennyé. D & Sørensen, Merete. Æstetik og læring; Grundbogen om æstetiske læreprocesser. (1. udgave). s. 154-160. København: Hans Reitzels Forlag.

 

Gruppe 3

Cecilie Jørgensen, Kristine Grønskov, Maia Yassine og Louise Ammitzbøll Brødbæk


CPE16o-KU11S
CPE16o-KU11S
CPE16o-KU11S
CPE16o-KU11S
CPE16o-KU11S
CPE16o-KU11S