BeeBots

Vi har lavet en aktivitet som egner sig til specialbørnehaver. Det legende element som BeeBots bidrager med, er specielt egnet til aldersgruppen. Målet med aktiviteten med BeeBots, er at eksperimentere med BeeBottens funktioner samt lærer børnene om programmering i en tidlig alder. Aktiviteten sætter fokus på legende læring gennem banen som BeeBots skal igennem. Rammer for aktiviteten: Målet for aktiviteten er, at sætte fokus på legende læring med BeeBots. Udgangspunktet er, at børnene skal få en forståelse for teknologien samt kunne huske mønstre, også kaldet computational thinking, Målgruppen er børn i specialbørnehaver, hvilket vil sige aldersgruppen er 3-5 år. Deltagerantallet er varierende alt efter hvor mange BeeBots der er tilgængelige. Det optimale er en BeeBot pr. barn pr. bane. De fysiske rammer kræver, at der er en flad overflade tilgængelig, og kan derfor laves både indendørs og udendørs. Der skal også bruges BeeBots, samt malertape til afgrænsning af banen som BeeBotten skal igennem. Aktiviteten forløber således, at man har opladte BeeBots i den mængde mn vurdere nødvendigt. Man laver herefter banen, og placere en BeeBot ved starten af banen. Herefter tændes BeeBotterne og aktiviteten sættes i gang, hvor børnene får forklaret hvordan de fungere og herefter hjælpes gennem banen hvis det vurderes at barnet har brug for hjælp. Aktiviteten er afprøvet ved Den Lille Kulturnat, hvor børn i flere aldersgrupper afprøvede BeeBots. De blev afprøvet af børnene, både alene og sammen med forældre, hvor det blev vurderet at børnene havde brug for hjælp til at huske de forskellige elementer som BeeBotsne har. Aktiviteten virkede overskuelig for børnene, og de virkede engagerede i selve aktiviteten. BeeBots er relativt simple og har få funktioner, hvor den kan køre frem, tilbage, og dreje til højre og venstre. BeeBots husker hvad der er trykket og har derfor også en ”slet” knap for at kunne starte på ny. Vores overvejelser ved BeeBots var, at lave en bane til børn, for at lære dem om computational thinking samt programmering på en let og håndterlig måde for alderen. Vi startede med at afprøve dette i dagtilbud uden at lave en bane, hvor det hurtigt blev til leg uden formål, og derfra kom ideen til at lave en bane. Vi lavede banen med tre forskellige sværhedsgrader, hvor vi observerede at børnene typisk valgte den nemmeste eller mellemste sværhedsgrad.

Lavet af: Alberte, Alex, Ida, Ipeka, Sandra.


pucf22-md01
pucf22-md01
pucf22-md01