Seminardag
Aktivitet: Firkant fange
Gruppe: Alexander og Emil
Puce18-sb-01

Målgruppe: 2. klasse
Antal anslag: 3.164

SMTTE-model
Sammenhæng
Firkant fange er en omvendt fangeleg. Den er inddelt på en kvadratisk bane med 4 felter. Der er en fanger i hvert felt, og de har hele runden indtil alle er fanget. Fangerne må kun fange i deres eget felt, og skal samarbejde om at fange alle. De øvrige deltagere må bevæge sig rundt i firkanterne lige så meget som de vil. Der er ikke helle. Når deltagerne bliver fanget, sætter de sig i det hjørne af den firkant de ved fanget i, og vender på en ny runde starter, hvor der kan vælges 4 nye fangere. Det er en leg/samarbejdsøvelse, hvor deltagerne skal navigere rundt i et struktureret kaos, grundet alle bevæger sig på kryds og tværs (Nørgaard, Winther & Herskind, 2015, s. 43).

Mål
Overordnet er målet, at deltagerne får brugt deres krop, på den måde de ønsker, mens der indgår bevægelse i legen. For deltagerne er det en leg, og afhængig af målgruppen er de ikke klar over, at der indgår læring i det. Deltagerne leger for at have det sjovt og udvikle sig, hvor de eksperimentere, hvordan de kan bruges deres krop (Sederberg, Kortbek, Bahrenscheer, 2017, s. 38). Ud fra Mosers blomst, der har et kropsligt læringsperspektiv, er målene følgende (Sederberg, Kortbek, Bahrenscheer, 2017, s. 45).
Social:
• Indgår i et fællesskab med andre
• Samarbejde om at fange deltagerne
• Kunne lære og forstå regler samt acceptere dem
Emotionelle:
• Børnene finder ud af, hvor meget de vil deltage i legen, og på hvilken måde deres identitetsdannelses skabes
Kognitivt:
• Kan holde koncentrationen længere tid ad gangen
• Erkender man ikke kan alt
Sansemotorisk:
• Bruger den vestibulære-, taktile- samt den kinæstetiske sans (Sederberg, Kortbek, Bahrenscheer, 2017, s. 60-62).

Tegn
For at vide om deltagerne opfylder målet, er vi nødt til at fornemme, om deltagerne er i trivsel. Det gør vi ud fra Karen Wistofts definition på mental sundhed, hvor det psykiske og sociale skal være opfyldt for, at deltagerne trives (Sederberg, Kortbek, Bahrenscheer, 2017, s. 98).

Tiltag
Aktiviteten er deduktiv med rammerne, men bevægelsesmæssigt induktivt, når deltagerne selv kan udvikle sig ved at bestemme, hvor de vil bevæge sig henne (Rønholdt & Peitersen, 2017, s. 129). Ligeledes bruges metoden ”vis, forklar, vis”, så deltagerne kan se, hvad man gør og kan stille konkrete spørgsmål ud fra det man viser.
Firkant fange har både lav- samt høj intensitet. Intensiteten er høj, når deltagerne løber rundt og får pulsen op, men den falder lige så stille til lav intensitet, når de bliver taget og går ned i hjørnet og sidder (Sederberg, Kortbek, Bahrenscheer, 2017, s. 125).
Grundet den høje intensitet kan der indimellem forekomme sammenstød mellem 2 deltagere. Her er det vigtigt, at man som fagperson tænker et skridt foran, og evt. stopper legen for et kort sekund for at hjælpe deltagerne ud, der har slået sig, så der ikke kommer flere til skade.

Evaluering
Udfyldes efter aktiviteten er lavet.
Vi vil benytte os af Bjarne Bruun Jensens detention på handlekompetence som indeholder (Jensen, 2013):
• Viden og indsigt
• Engement
• Visioner
• Handle-erfaringer
• Kritisk sans

Litteraturliste
Sederberg, M., Kortbek, K., Bahrenscheer, A. (2017). Bevægelse, sundhed og trivsel i skole fritid. Hans Reitzels forlag.
Jensen, B, B. (2010). Sundhedspædagogiske kernebegreber. Forebyggende sundhedsarbejde, 220-235
Nørgaard, M., Winther, H., Herskind, M. (2015). Kunsten i at undervise: om lærerroller og gruppedynamik. Fodfæste og himmelkys: Undervisning i bevægelse, rytmisk gymnastik og dans, 2. udgave, 33-52
Rønholdt, H. & Peitersen, B. (2017). Idrætsundervisning. En grundbog i idrætsdidaktik.

puce18-sb01