Skrevet af: pucf21, gruppe nr.: 4  

Casper F. Jensen – (paed210350)  

Dirceu S. Schemberger – (paed210137)  

Lars Fredskov – (paed210171)  

  

Aktiviteten Battle  

Battle er et spil inspireret fra computerspil såsom Counter-Strike og Overwatch. Det er et spil, hvor man selv er soldaten og skal samarbejde med sit ejet hold om at skyde det modsatte hold.  

Mål   

Målet med aktiviteten er at få flere børn til at bevæge sig mere i dagligdagen. Vi har også fokus på børns sammenarbejde i aktivisten, så har vi også fokus på, hvordan de kommunikerer med hinanden og danner relationer.  

 (Hovgaard, 2017). 

Aktivitetshjulet   

Vi har taget udgangspunktet i aktiviteten battle, for at give børnene mulighed for at komme igennem forskellige færdigheder og deltagelses muligheder. Derfor har vi brugt aktivitetshjulet som udgangspunkt i vores aktivitet. På den måde kan vi se hvornår vi skaber energi for børnene i skolen. Aktivitetshjulet består af 8 kategorier som er fokus, retningslinjer, feedback, rekvisitter, rum, krop, tid og relationer.  (Hovgaard, 2017).  

Retningslinjer: Reglerne for battle er, at vi har 2 hold som kæmper mod hinanden. Vi startede aktiviteten med at samle børnene i en cirkel og snakker om, hvad vi skal derefter. Her giver vi dem udstyr på og vælger nogle hold. Derefter bygger børnene nogle baser.  

Når de er færdig med at bygge, kan de lave taktik inden spillet går i gang. Når spillet går i gang, har de 3 liv. Man dør når der sidder 3 bolde fast på en. De må max have 3 bolde i hånden, og det er på grund af, at der ikke en eller to der har alle bolde. Runden bliver afgjort når et hold har skudt alle fra modstanderens hold. Børne får udleveret et skjold hver især som de kan bruge, til at beskytte sig mod boldene. Skjoldet kan også bruges til at gribe bolde med.  

Feedback: Vi evaluerer aktiviteten, og kigge på justeringer for at få inkluderet alle børnene. Samtidig kigger vi på børnenes deltagelse i aktiviteten. Dernæst have samtaler med børnene for at høre deres vurdering af aktiviteten og hvad der kan gøres bedre.  

Rekvisitter: Vi skal bruge puder, madrasser, veste hvor boldene kan side fast på også skal vi bruge 50 bolde.  

Rum: Gymnastiksal på grund af størrelsen på halen så vi har god plads.  

Krop: Børnene får høj puls, brugt deres sanser, kropssprog, muskler og kaste- gribeevner.    

Tid: 60 min fordi det er den tid vi har halen.   

Relationer: Børnene skal samarbejde på kryds og tværs af klasserne. Samtidig får de oplevelser som de har tilfælles. 

Indhold  

I aktiviteten Battle begynder vi med at samle alle børne i en rundkreds, hvor vi kan give beskeder om aktiviteten. Vi beder først børene om at bygge banen med puder og kasser inden vi laver hold. Det gør at børne ikke bliver uvenner over hvor mange kasser de andre har, og at der bliver bygget på hele banen. Efter vi har bygget baser, vælger vi at starte med at tage 0. klassen og deler dem op, og så videre til 1, 2 og 3. til sidst forklare vi hvad spilles regler er. Barnet har 3 liv, så når barnet har 3 bolde på vesten er de døde og dermed ikke med i spille mere. Dette gør vi fordi der skal være et formål med at skyde de andre at man har mulighed for at få de andre modstandere ud. De må kun have 3 bolde i hånden og det gør vi for at alle børne har mulighed for at kunne have en bold. Når et hold har fået hele det modsatte hold ud, har man vundet. En anden måde man kan spille spillet på, er med point der ligger i midten og en timer, og som man skal have ned i sin egen base. Her tænkte vi at gøre det sådan så når en spiller døde, skulle de i stedet løbe en gang frem og tilbage for at komme ind i legen igen, da det er er nødvendigt at der er spillere tilbage på hvert hold indtil tiden ville gå ud og man ville tælle de point op som de 2 hold havde fået og stjålet fra hinanden. Hvis man døde mens man havde et point i hånden, ville man skulle lægge pointet på jorden, hvor man døde. Her kan man nemmere styre hvor lang tid spillet skal være, hvor ved den første, form bliver det hurtigere til en masse kortere spil.  

Bilag: Billeder af Battle redskaber og base bloks. 

Litteraturliste:   

Hovgaard , M. (2017). Aktivitetshjulet. I Aktivitetsudvikling i idræt: Innovation i praksis (1. oplag 1. udg., s. 88-109). Frederiksberg: Samfundslitteratur. 
pucf21-sb01