Bevægelse og Sundhed/ Ultimate Table

Vi har i vores gruppe haft stor fokus på at fremme den fysiske og mentale Sundhed, samt Trivsel ved hjælp af en Bevægelsesaktivitet. Grunden til vi har valgt at arbejde med dette er fordi vi går på UCC’s Idrætsspecialisering, hvilket betyder vi har arbejdet rigtig meget med at omsætte de teorier som vi har arbejdet med i undervisningen i praksis i diverse idrætshaller på skolen. Det er på baggrund af dette, at vi har valgt at lave en bevægelsesaktivitet som har fokus på at skabe en god trivsel for mellemtrinnet og opefter som er vores oprindelige målgruppe.

Målet med Seminardagen og vores aktivitet er at deltagerne skal være en del af et fællesskab, hvor alle har en betydelig rolle og kan gøre brug af deres forskellige kompetencer. Vi finder dette relevant, da det er vigtigt at få alle med kropsligt, så de får lov til at bevæge sig på forskellige måder, prøve grænser af, udfolde og udforske sig selv, samt hinanden.

Der er også stor fokus på at deltagerne skal inkluderes i legen, være en del af et fællesskab, skabe socialt samvær og medbestemmelse.

Til slut har vi kigget på hvordan vi kan motivere deltagerne, da vi mener det er vores opgave som kommende professionelle pædagoger er at samle, lede og motivere den målgruppe vi nu arbejder med. Men hvordan er det lige man gør det?

Vi mener det er pædagogernes ansvar at vise engagement, vise at man er forberedt til det man nu skal og til sidst hjælpe med at finde deltagernes indre motivation. Den sidste del, kan nogle gange være svært hvis man ikke kender deltagerne fordi det er individuelt hvad man bliver motiveret af.

Ultimate Table:

Vi har selv ”opfundet” en bevægelsesaktivitet, som vi håber kommer til at fremme den fysiske/mentale sundhed og dermed skabe trivsel hos deltagerne. Vi har valgt at lave en aktivitet ved navn “Ultimate Table” der er en blanding af bordfodbold og Ultimate.

Ultimate Table går ud på at der er 2 hold som skal fordele sig rundt på banen. Holdende må ikke gå med frisbeen, derfor kræver det at man samarbejder og kommunikere med sine holdkammerater.

Holdende skal forsøge at spille sammen og score på de to mål som er i hver ende af banen. Man score ved at frisbeen kommer i mål og kan score ekstra point ved at skyde frisbeen igennem hulahopringende, som vi har sat oppe i hjørnerne på målene.

For at vores aktivitet kan fungere optimalt, skal vi bruge en idrætshal alt efter hvor mange der deltager. I hallen skal der være en frisbee, madrasser, veste, hulahopringe, to mål og kegler. Ydermere skal deltagerne være klar på noget ”Type 2 fysisk træning” og ”Type 3 BIU aktiviteter med høj intensitet BIU-2” (Von Seelen, 2013).

 

Didaktiske overvejelser:

Vores mål med aktiviteten er at skabe trivsel i et fælleskab ved hjælp af bevægelse. Hvis alle trives i et fælleskab, har vi også opnået vores mål med at fremme den fysiske og mentale sundhed. For ifølge WHO så er definitionen på trivsel således: ”“Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på frugtbar vis kan arbejde produktivt samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet”(WHO 2001 i Eplov & Lauridsen 2008 i Sederberg m.fl, 2017 s 97).

Afslutningsvis har vi diskuteret hvilke forskellige roller vi i gruppen arbejder med. Her er vi kommet frem til at vi arbejder med ”Ved siden af” rollen, ”Foran” rollen og ”Bagved” rollen.

Skrevet af:

Lasse Hermansen 202163358

Luqman Asghar 202163308

Mark Piil 202163081

Ronni Kjærside 202163532

Thomas Schjøtt 101163177

 

CPE16o-SB11B
CPE16o-SB11B