Hvad er bevægelse og sundhedsfremme for børn med ADHD og autisme? Og hvordan støtter pædagogen disse børns udvikling i kropskompetence og handlekompetence?
Vi har valgt dette tema da det ligger inde for vores specialiseringer. Det har har gjort os nysgerrige for implementeringen af bevægelse og sundhedsfremme for denne målgruppe.
På baggrund af tidligere empirisk og teoretisk materiale, vil vi komme ind på nogle af de faglige kernebegreber og didaktiske pointer som relatere sig til temaet.

Bevægelse kan bidrage til at forbedre barnets livskvalitet. Det siges at 30 minutters motion/bevægelse hver dag, kan forbedre din psykiske og fysiske sundhed markant.
“Vi træner de mentale muskler med de fysiske” (psykiatrifonden)

Børn med ADHD og autisme kan have udfordringer med socialt samspil, kommunikation og relationer. Her kan bevægelse og leg bruges som en pædagogisk aktivitet, til at understøtte og arbejde med disse temaer. Kommunikation, har afgørende betydning for samarbejdet og den gode relation. Det gælder mellem børnene indbyrdes, samt mellem barnet og pædagogen. Den verbale kommunikation bør være præcis og klar, så den opfattes af selv en forvirret deltager.

Børn med ADHD og autisme, kan have et anderledes og uventet reaktionsmønster, og hvad kræver det af os pædagoger? Det betyder at vi som pædagoger skal være omstillingsparate og at pædagogen har kendskab og indsigt til børnene og deres handicap, for bedre at kunne aflæse og genkende deres signaler.

For at skabe betingelserne for et godt socialt samspil og samarbejde i en bevægelsesaktivitet, er det vigtigt at man så vidt muligt giver børnene en fælles forståelse for spillet. Samarbejdet som etableres, skal bære præg af åbenhed og plads til alle i aktiviteten.

Børn med autisme kan have det svært ved at lege. Her kan pædagogisk idræt hjælpe til at optimere legen/aktiviteten for barnet med autisme. Barnet kan igennem dette blandt andet udvikle sig, til bedre at bruge fantasien, ved at barnet kan handle og lægge planer – altså en kognitiv udvikling. Derudover får barnet mulighed for at udvikle sig i det sociale samspil, fysisk og psykisk. Det kan gøre at  mange af de ting, som barnet med autisme har det svært ved, vil på den måde kunne blive styrket.

Et didaktisk redskab som pædagogen kan anvende i forberedelsen af aktiviteten kunne være spilhjulet. Spilhjulet kan være en effektiv metode til at planlægge, udføre og ændre aktiviteten. Man kan tilpasse de forskellige punkter i spilhjulet, så de er relevante for den valgte målgruppe. Spilhjulet indeholder punkterne; deltagere, regler, mål, andet, bolden, banen.

Bevægelsesaktivitet “3 på stribe”
Det gælder om at få 3 på stribe, på den afmærkede bane. Det gøres ved at én deltager fra hvert hold skiftevis løber ud og placere ærteposen på en af de 9 ledige felter. Hvert hold har i alt 3 ærteposer, som de skal fordele på de 9 felter, når alle ærteposer er i brug og ingen har fået 3 på stribe endnu – begynder man at flytte ærteposerne til nogle nye pladser, indtil et af holdene får 3 på stribe.

 

Skrevet af Josefine Heidner og Stephanie Skram
CPF16o-SB13