Skabelon til indlæg på den faglige inspirationsblog 1) Overskrift

Lav en gerne fængende overskrift til jeres aktivitet/proces/tiltag 

Den Gode Overgang  

2) Mål og rammer

  • Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag 

Målet med vores aktivitet er at få børnene til at samarbejde under aktiviteterne for at kunne få et bedre relation til hinanden. For os er det vigtigt at børnene føler sig trygge og får skabt en god relation til hinanden, så man bedre kan lege og være sig selv uden at føle sig udenfor. I vores tre aktiviteter ses der hvordan børnene skal samarbejde for at legen kan blive sjov, da de f.eks. skal hjælpe hinanden, når en af dem bliver taget.

Derudover er grundlaget for aktiviteten desuden også, at skabe en tryg overgang fra “børnehaven til skole” det sker ved at børnene får mulighed for at skabe nye relationer med hinanden gennem genkendelige aktiviteter.

 

  • Hvem er målgruppe/aldersgruppe

Målgruppen for vores aktivitet er 0 klasse (5-6 år) primært den store “maj-gruppe børn” 

  • Hvilket deltagerantal (Hvor mange egner aktiviteten sig til)

Den egner sig til hele gruppen. Da aktiviteterne til en hvis grad er noget børnene har prøvet før, er det noget de alle egner sig til. Det er netop idéen med valget af aktiviteterne. Nemlig at det i første omgang er genkendeligt, hvilket vi håber kan være med til at øge motivationen som er skal drives af lysten.

  • Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?)

Aktiviteten kan både foregå udendørs og indendørs – bolde, kegler, måtter og rummelighed. Der kan altid  justeres i aktivitetens rammer/indhold/ sværhedsgraden / letheds-graden i selve aktiviteten.

3) Indhold

  • Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten/processen/tiltaget • Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser

Aktiviteten skal tilrettelægges ud fra vores forståelse af børnenes kompetencer. Legens fysiske rammer kan både foregå indendørs og udendørs. Legens primære fokus er er at styrke de relationelle og sociale kompetencer, som er et vigtigt element for børns alsidige udvikling og dannelse.
Rækkefølgen af de forskellige lege er delt op efter vores antagelse af at det fra børnenes perspektiver virker mindre skræmmende at skulle lave samarbejdsøvelser med hinanden hvis de allerede kender hinanden lidt. Derfor vælger vi at lave aktiviteten i rundkredsen som det første.

  • Skriv jeres navn(e) til sidst i indlægget

Oliver moltke, malek hajji, Ayan Jimale, Mads alling

 

Krav til billeder og film på inspirationsbloggen

puce20-sb04
puce20-sb04