Målgruppe: Børnehavebørn 

Antal deltager: 2

Sted: Institutionerne, gymnastiksal eller udendørs areal. 

Bevægelse vendespil

Vi har i vores gruppe valgt at beskæftige os med en god gammel klassiker nemlig vendespil som kombineres med en stafet. Hvor der skabes mulighed for at kroppen kan komme i centrum for leg og læring. 

Vi har benyttet den didaktiske model SMTTE, til at skabe en proces mellem planlægning, handling, evaluering og refleksion til at kunne opnå kompetencemålet. 

Rammen for den pædagogiske aktivitet er at skabe et forløb, som har fokus på leg, læring og udvikling af de grundlæggende færdigheder. Da flere undersøgelser fra Undervisningsministeriet viser, at leg er essentielt for børns læring og udvikling af grundlæggende færdigheder, kan aktiviteten være med at skabe en udvikling i deres motoriske færdigheder, hukommelsen, indlæringsevnen, sociale relationer og samarbejdet i et børnefællesskab. Her mener Lektor Jeppe Wolff Ejlskov, at leg og læring ofte hænger sammen. 

Målet med aktiviteten er at skabe og fremme bevægelsesglæde hos børnene samtidig med, at man understøtter deres læringsevne, sociale kompetencer og samarbejde. Ved at transformere et brætspil som børnegruppen har kendskab til, kan man udvikle en forståelse af spillet i et bevægelsesperspektiv. Således at børnene kan opnå glæde ved at bruge kroppen til at spille med og indgå i børnefællesskabets sociale relationer. 

For at kunne skabe en bevægelsesglæde hos børnegruppen er det vigtigt, at den voksne sikrer at børnene oplever en flowtilstand. Her er det vigtigt, at den voksne gennem den pædagogiske aktivitet observer målgruppens handlinger, samt de signaler/tegn som de sender og reagerer på under aktiviteten. Ud fra den didaktiske model skal man som pædagog kunne tilrettelægge en bevægelsesaktivitet, som anerkender det enkelte barn, samtidig med at vi formår at anerkende børnegruppen. 

Præsentation af aktiviteten: 

I bevægelses vendespil bliver børnegruppen delt op i et makkerpar, som får tildelt en base i hver sit felt i lokalet. Hvorefter det gælder for hvert hold om at få et stik som består af to ens kort. Her bliver billederne bliver fordelt forskellige steder i lokalet. For at komme hen til et billede skal deltagerne bevæge sig på forskellige måder. Da aktiviteten er kombineret med stafetløb, skal én deltager fra hvert hold løbe af gangen. Når en spiller har vendt et kort, skal vedkommende løbe tilbage til sin makker for at fortælle, hvad der var på billedet. Her gælder det for den anden makker om at finde det andet kort med samme motiv på. Dem som har flest par når alle kortene er fundet, har vundet spillet. 

Da aktiviteten er en kombination af to aktiviteter kan den justere ift. sværhedsgraden. Her kan man gøre aktiviteten sværere ved, at ændre på nogle af forholdene. Her kan man bl.a. danne en forhindringsbane, som udfordrer mere de grovmotoriske færdigheder for at komme hen til et kort. 

Man kan ligeledes justere aktiviteten, så den bliver nemmere, ved at man er alene om at finde et match/stik eller gøre banens areal mindre. Her er det vigtigt, at man som pædagog benytter sig af sine observationer ift. at tage højde for, at alle børn har forskellige forudsætninger for deltagelse i den pædagogiske aktivitet. 

Faglige kernebegreber: 

Flow, Zonen For nærmest udvikling, Observations position, Motivation, Relationsdannelse, Samarbejde og Kommunikation 

Udarbejdet af: Julie, Rebecca, Emil, Nicolai, Thomas, Daniella

Hold: Puce18-SB03

 

 

 
puce18-sb03