Bevægelses Banko

                                                                               

Af: SB15

Josephine Madsen, Andreas Lagoni, Serhat Kaya, Mikael Magnussen, Rikke Fejerskov

Indledning

Vores pædagogiske rolle i skolen indebære bl.a. hvordan vi gennem tværprofessionelt samarbejde med lærerne kan præge den traditionelle undervisning (stol og tavle), i en mere pædagogisk retning. Det kan enten være mere fokus på det sociale, fokus på trivsel eller i vores tilfælde mere fokus på bevægelse.

Vi har tænkt aktiviteten til at være lærerigt, bevægelses rigt og ikke mindst et værktøj til at skabe sammenhold i en klasse. Vi har gjort os overvejelser om den lange skoledag som folkeskolen tilbyder børnene, og hvordan vi som pædagoger kan sammensætte leg og læring for at optimere motivationen hos børnene i løbet af dagen.

 

Mål

På baggrund af vores tanker om leg, læring og bevægelse i skoleregi, har vi udarbejdet et mål for aktiviteten.

Vores mål er at have børnene i bevægelse i samspil med leg og læring, og at styrke deres evne til at samarbejde.

 

Teori: Læring gennem leg og bevægelse

Flere undersøgelser fra undervisningsministeriet vist, at leg er essentielt for læringen og udvikling af grundlæggende færdigheder (Ministeriet, 2018). Børn forbedrer evnen til at udvikle nye færdigheder gennem leg, og leg kan med fordel blive brugt aktivt i undervisningen for at forbedre indlæringen, i stedet for kun at være en del af pausen. Lektor Jeppe Wolff Ejlskov mener at leg og læring ofte hænger sammen (Ejlskov, 2018).  Leg er en afgørende betydning for indlæringsevnen og forbedrer samarbejdet mellem de to hjernehalvdele. Faglige spil og lege er en glimrende variationsmulighed i den daglige undervisning.

 

Vores aktivitet – bevægelsesbanko

Vores aktivitet er bevægelsesbanko, som er en stafet hvor det gælder om at få fyldt sin plade, med de bogstaver der mangler i et ord. Bogstaverne finder man i en cirkel i midten af fire hjørner. Deltagerne bliver delt op i fire hold i hver sit hjørne. Deltagerne skal på forskellige måder bevæge sig ind mod midten for at indsamle de rette bogstaver, der mangler på deres bankoplade. Det hold som først får fuld plade vinder første runde. Der vil i alt være to runder.

På seminar dagen vil vi som aktører stiller nogle krav til måden at bevæge sig ind til midten på, for på den måde at differentiere aktiviteten til en ældre målgruppe.

 

Bibliografi

Ejlskov, J. W. (2018). Lektionen underviserens gode hverdag. Hentet fra Lektionen.dk: http://www.lektionen.dk/om-bloggen/

Ministeriet, U. (7 2018). Undervisnings Ministeriet.dk. Hentet fra UVM.dk: https://uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/laeringsmaalstyret-undervisning/forsker-om-laeringsmaalstyret-undervisning-og-laering

CPE16o-SB15
CPE16o-SB15
CPE16o-SB15
CPE16o-SB15