Aktivitet:
“Bevægelses-bold”

Målgruppe:
Mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

Teoretisk:
Boldspil:
Boldfærdigheder skal øves for at kunne udvikles. Har man aldrig eller sjældent spillet med bold, har man det derfor formentligt ikke. Boldlege kan være med til at udvikle færdigheder på det motoriske område, for eksempel ved hjælp af øje-hånd koordination, samtidigt med at områder som opmærksomhed og samspil styrkes.

Performance og koreografi:
1. Kropsbevidsthed.
Rudolf Laban beskriver at nogle af de fundamentale elementer, der indgår i kroppens bevægelser er bøjning, strækning og vridning. Kropsbevidstheden omhandler brugen af hele kroppen ved f.eks. at hoppe, rulle, ryste, løbe, gå mm. Samtidigt kan kropsbevidstheden handle om brugen af de forskellige kropsdele særskilt, f.eks. hånden, albuen, skulderen, hovedet, osv. Disse forskellige kropsdele kan udlede en bevægelse.

2. Tid- og tyngdebevidsthed.
Tid og tyngde handler om bevægelsens kvalitet, for eksempel om bevægelsen er hurtig eller langsom, behersket eller pludselig, let, svag, anspændt, kraftig, tung eller afslappet.

3. Rum bevidsthed.
Rudolf Laban udfolder begrebet “rum bevidsthed” som forskellige måder at bruge rummet på.
– “Det generelle rum”, som værende et område man bevæger sig i, evt. afgrænset af gulv, vægge og loft der skaber diagonale hjørner samt de genstande, der befinder sig i det (redskaber og personer).

– Det personlige rum er rummet i ens nærhed, som beskriver det der er inde for ens rækkevidde.

– “Planer” beskriver det høje, det mellemste, og det lave plan i et rum. Man bruger kroppen i de forskellige planer eksempelvis ved det lave: at ligge ned, mellemste: at sidde på hug, og det højeste at stå op med strakte arme.

4. Bevidsthed om bevægelse i forhold til andre.
Dette handler om bevægelse i forhold til andre der er deltagende i bevægelsesaktiviteten, eller de genstande der er i rummet.

Didaktiske overvejelser:
Mål:
Målet med aktiviteten er at udtrykke sig og opleve følelsesmæssig og kognitiv erkendelse gennem musik og bevægelse. Samtidigt stimulerer det en motorisk udvikling gennem de forskellige bevægelser, og man får udviklet sine gribe/kaste- øvelser.

Aktiviteten:
Der bliver lavet en playliste med et bestemt antal sange, alt efter hvor mange der deltager i aktiviteten, for på denne måde at sikre at alle kan få lov til at vise sin bevægelse. Aktiviteten går på, at man står i en rundkreds og kaster, triller eller sparker bolden hen til en deltager når musikken går i gang, og den der får bolden skal så vise en bevægelse som de andre i gruppen skal imitere. Når man har vist bevægelsen og alle har udført denne, går bolden på tur.
Når man får bolden, kan man vælge at lade den ligge på gulvet for bedre at kunne udføre sin bevægelse.

 

Gruppe 1
– Sheila, Johanne og Ida
CPE16o-SB13
CPE16o-SB13
CPE16o-SB13