Målgruppe

Vi har i dette projekt valgt at tage udgangspunkt i målgruppen voksne udviklingshæmmede med psykiske- og eller fys

iske funktionsnedsættelser.

Udviklingshæmning er en tilstand, som kommer til udtryk ved, at den almindelig personlige udvikling er forsinket eller mangelfuld. Det vil sige, at man udvikler sig, men ens personlige udvikling går langsommere end normalt.

Udviklingshæmning påvirker typisk de kognitive, motoriske og sociale færdigheder, hvilket vi i denne aktivitet gerne vil styrke.

 

 

 

 

 

Aktivitet

Vi vil gerne udføre en aktivitet, hvor det fysiske, sociale, psykiske og kognitive er i spil.

Vi skal her tage hensyn til målgruppens læringsforudsætninger og ressourcer i forhold til bevægende aktivitet. Her skal vi som pædagoger se muligheder frem for begrænsninger hos de mennesker vi arbejder med og motivere dem med en engageret positiv indstilling. Disse mennesker skal her have oplevelsen af at mestre denne aktivitet, for derved at kunne udvikle autonomi.

Mennesker med psykiske funktionsnedsættelser kan have vanskeligt ved at forstå, bearbejde og handle hensigtsmæssigt på information og oplevelser. Det er her essentielt, at brugerne har lyst til deltagelse for at opnå sociale færdigheder.

Vi skal som pædagoger være med til at give disse brugere denne lyst ved at støtte op om dem, da voksne udviklingshæmmede ofte har svært selv at tage initiativ, træffe egne beslutninger samt har svært ved at møde nye mennesker og dermed skabe nye relationer.

 

.       

Didaktisk model

For at få en bredere forståelse for, hvilken intention der ligger bag denne pædagogiske læreproces, har vi her valgt at benytte os af Hiim og Hippes dynamiske, didaktiske relationsmodel.

Denne model består af seks parametre, som kan justeres lidt før, under og efter praksis.

Vi har valgt denne model, da den frem for andre didaktiske modeller er et godt redskab til analyse og refleksion af praksis.

Denne model tager udgangspunkt i et bredt didaktiksyn, hvilket vil sige, at den tager højde for mange faktorer i forbindelse med planlægning og udførelse af aktiviteter.

 

 

Udarbejdet af: Laura Sureda Jerner, Esben Barrensø-Brandt og Louise Øfjord Iversen

Hold: CPE150-SB12

Valgfag i modul I: Sundhedsfremme og bevægelse
CPE15o-SB12
CPE15o-SB12