Dag 1

Dag 2

 

 

 

 

 

 

 

Billedcollage eller kunst?

 

Vi har på valgmodulet Kreative udtryksformer – Håndværk og design arbejdet med både faste og fleksible materialer. En dag vi har besøgt Kunstmuseet Louisiana, hvor vi blev inspireret af Asger Jorns maleri om det overmalede værk. Med afsæt i de forskellige materialer som vi selv har fået mulighed for at få fingrene i som f.eks. grene, garn og kugler med forskellige farver.

Didaktiske overvejelser

Vi har valgt at tage udgangspunkt i Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel til at tilrettelægge af aktiviteter. Barnet får mulighed for at sig mærke sig selv, udtrykke sig selv og at motivere til udtryksformer gennem sanseindtryk og kreativitet ved brug af materialer. Børnene udfordre deres kreativitet, og vi vil gerne rykke ved deres grænser og åbne for nye muligheder til at tænke anderledes, og ikke behøves at være snorlige eller indenfor stregerne, men at de nogle gange godt må tænker anderledes og udenfor linjerne. De får styrket deres finmotorik, kreativitet og stimuleret deres sanser ved hjælp af materialer.

Tid/tur/tanker og rummet

Tiden spiller meget ind, når man arbejder sammen med børn, er det for lang tid eller for kort tid?

Tiden skal være fleksibel, så man ikke skal tænke på, om man skal til frokost, ud og lege eller om pædagogerne skal til pause, og andre ting der kan forstyrre.

Vi vil gerne opnå, at børnene kommer i en flow tilstand, hvor de mister tid og sted, med den aktivitet som bliver sat i gang, det kan de ikke komme, hvis man skal tænke på andre ting.

Turen kan være at man går ud og samler materialer, som skal bruges til at male med. Får en snak om hvad det er de har fundet, om det ville kunne bruges, til at male med eller blive klistret på collagen.

Tankerne er noget der kan påvirke en pædagog meget, da de skal stå til rådighed, for hele institutionen og at man ikke kan gå fra i flere timer, hvis man ikke har fået planlagt denne aktivitet i god tid. Man skal nogle gange, give sig lov til at tage den tid, det tager at lave et kreativt forløb med børnene.

Rummet er også meget vigtigt, da det er der det kreative skal komme frem i børnene og man helst ikke skal forstyrres, det er også vigtigt, at der er materialer til rådighed, som man skal bruge. Pædagogen skal være nærværende og ikke løbe efter materialer hvis der mangler noget. Her kan lys, lyd, lugt mm. gøre meget for det kreative forløb man har sat i gang.

 

Vi har klippet en kort film sammen, over de to dage, vi ude og prøve det af på nogle børn.

 

Gruppe KU12H-Grp 2

Alex & Lina
CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H