Målgruppe: Storbørnsgruppen, 4-6 år

Antal deltager: 10+

Sted: Steder med masser af plads. F.eks. Gymnastiksal eller udenfor.

Målet med aktiviteten: Målet med vores aktiviteten er at motivere til bevægelse gennem leg. Aktiviteten tager udgangspunkt i et genkendeligt brætspil fra børns hverdag, billedlotteri. Vores fokus på legen er at styrke de motoriske færdigheder og sociale relationer, ved at benytte aktiviteten øges børnenes trivsel, sundhed og livskvalitet.

Teori: Flow, Motivationsformer, Trivsel, Sundhed og Livskvalitet.

Beskrivelse af aktiviteten: Aktiviteten tager udgangspunkt i brætspillet billedlotteri. Aktiviteten foregår som en stafet, hvor det fysiske rum (jorden) bliver brugt som en del af spillet.

Hvert hold får uddelt en spilleplade med forskellige motiver, som kan tage udgangspunkt i et tema som f.eks. dyr. I den modsatte ende af hallen, ligger brikkerne blandet sammen med fronten mod jorden.

Hvert hold stiller sig i en række, hvor den forreste, fra hvert hold løber til den modsatte ende af hallen, hvor brikkerne ligger. Børnene der løber til den modsatte ende, vender en brik ad gangen indtil de finder et motiv der tilhører deres plade. Hvis brikken ikke tilhører holdets plade, vendes den med fronten nedad igen inden næste brik vendes. Når en brik tilsvarende holdets plade er fundet, løber de tilbage, hvorefter det er den næste tur til at løbe og finde en ny brik der passer til deres plade. Dette fortsætter indtil holdet har fået fuld plade.

Det motoriske i legen forekommer ved at løbe frem til brikkerne, som er en grov motorisk færdighed. Aktiviteten kan udvikles ved at bruge andre grundmotoriske bevægelser, såsom hoppe, hinke og kravle. Aktiviteten kan tilpasses børnenes forskellige kropslige kompetencer.

Det sociale forekommer ved at børnene er opdelt i hold, hvor de kan motivere, støtte og heppe på hinanden. Børnene skal samarbejde om at opnå en fuld plade og bliver dermed en aktiv deltager og bliver inkluderet i legen.

Litteraturliste

Larsen, P. (2010). Livskvalitet og pædagogisk netværksarbejde. I Den sunde krop i bevægelse (s. 85-94). Frydenlund.

Trivsel og mental sundhed. (2017). I K. Bahrenscheer, K. Kortberk, & S. Mathilde, Bevægelse, sundhed og trivsel – I skole og fritid (s. 97-102). Hans Reitzel.

Wiegaard, L. (2016). Menneskets fysiske, motoriske og sansemæssige forudsætninger og udvikling. I Pædagogik – Introduktion til pædagogens grundfaglighed (s. 105-127). København: Hans Reitzels Forlag.

Ågård, D. (2014). Teorier om motivation. I Motivation (s. 20-36). Frydenlund.

Udarbejdet af:  Carina Stieper, Cecilie Andersen og Line Jensen.

Hold: PUCE18-SB04

 
puce18-sb04