Blinde- forhindringsbane

Hvem kan være med?

Denne aktivitet er tiltænkt målgruppen børnehavebørn i alderen 5-6 år

Hvad skal vi lege?

“Blinde-forhindringsbane” går ud på to børn skal samarbejde og hjælpe hinanden med at komme igennem forhindringsbanen. Det ene barn skal have pingvin briller på, og det andet barn skal guide verbalt eller med fysisk støtte, holde i hånden.

Det gælder ikke om at være hurtig(ingen konkurrence), men om at samarbejde og løser opgaven i fællesskab.

Hvorfor skal vi lege ” Blinde- forhindringsbane”?

Gennem denne aktivitet, styrkes barnets sociale relationer, sanseindtryk, tillid, motorik, og selvtillid. Gennem det sociale samspil børnene imellem, lærer de hinanden at kende, lærer hinandens grænser og lærer at være en god kammerat.
Barnet med pingvin briller på, får styrket sine sanser, og skal stole på at han/hun bliver guidet igennem forhindringsbanen. Man er afhængig af sin kammerats øjne, for at komme igennem banen. Da den ene sans bliver begrænset, skærpes de andre og tilliden til det guidende barn bliver større. Denne aktivitet er en god måde, at få styrket børnenes grov motoriske færdigheder på, når de skal bevæge sig igennem forhindringsbanen.

Derudover bliver evnen til, at kommunikere med hinanden sat på prøve mellem de to børn der udfører opgaven.

Hvor kan vi lege henne?

Aktiviteten kan udføres i lokale med god plads og kan laves af det der er til rådighed. Kan også udføres udendørs på blødt underlag(græs). Banen skal ikke være for svær, men være tilpasset barnets alder og motoriske færdigheder. Først udforskes banen, uden pingvin brillerne, så de føler sig trygge ved situationen. På den måde vil der være større chancer for, at børnene vil få en succesoplevelse, ved at deltage i aktiviteten.

Hvorfor vil pædagogerne gerne have vi lege denne leg?

Det overordnede mål er at styrke børnenes samarbejdsevner og motoriske færdigheder. Derudover er der en masse delmål, som man også opnår ved at udøve aktiviteten.

Delmål:

 

  • Motorik
  • Sanser
  • Samarbejde
  • Relationer
  • Selvtillid
  • Tillid
  • Empati
  • Omsorg

 

Hvilke teoretiker siger noget om dette?

  • Rønholt og B. Peitersen, 2014. Idrætsundervisning – En grundbog i idrætsdidaktik. Institut for idræt. Museum Tusculanums Forlag. Københavns Universitet. 2. Udgave, 5. Oplag 2014.
  • Flemming B. Olsen, 2016.  Pædagogiske miljøer og aktiviteter. Grundfaglighed på pædagoguddannelsen. Bogforlaget Frydenslund. 1 udgave, 1 oplag 2016.

CPE15o-SB15