Blinde

Blinde-fangeleg
Mennesker uden funktionsnedsættelse, med alle fem sanser aktive, får et indblik i hvordan blindes andre sanser bliver styrket. I vil i denne aktivitet bevise, at især høresansen bliver altafgørende for at aktiviteten lykkes. Det er vigtigt at man stoler på sig selv, sin medspiller og derudover giver det også et større fællesskab når flere har samme funktionsnedsættelse, nemlig det at være blind. Vi oplever tit, at mennesker med funktionsnedsættelse har svært ved at forstå hinandens handicap og dermed svært ved at indgå i sociale fællesskaber men ved denne aktivitet, hvor alle er på lige fod, styrker det samarbejdet og udgør et fælles tredje.

Fremgangsmåde:

  • Man er to og to sammen, hvor den ene guider og den anden får bind for øjnene.
  • Til at starte med går parret rundt i hallen og den blinde får en fornemmelse af partnerens stemme.
  • Herefter bliver der stillet en bane op, hvor guiden står uden for banen og de blinde står inde på banen.
  • Der bliver valgt en tilfældig fanger af dommeren, og guiden må ikke sige hvem der er blevet valgt.
  • Når aktiviteten er blevet igangsat er det kun guiden der må tale og guide den blinde væk fra fangeren.
  • I takt med at  der bliver mindre på banen mindsker man banen.

Amanda Ruelykke

Elisa Simick

Nadir Ozkahveci
pucf17-sb05
pucf17-sb05
pucf17-sb05