BoB

Vi er fire studerende på valgfaget social innovation og entreprenørskab, faget har givet anledning til at forstå social innovation, og entreprenørskab på forskellige parametre. Vi har gennem undervisning prøvet at forstå, hvordan man skal kunne tænke ud af boksen, for at skabe innovative tiltag. I starten af dette forløb var vi derfor i en brainstorm proces, hvor vi har arbejdet med et prejekt (et prejekt er forstadiet til et projekt), hvor vi gennem forskellige processer, skulle omdanne dette til ét konkret projekt. 

Vi har på baggrund af ovennævnte derfor skabt et projekt som vi har valgt at kalde BoB – Bæredygtighed & Banko. BoB´s banko har fokus på at skabe et inkluderende fællesskab på bæredygtige præmisser. Præmierne i BoB´s Banko består af genbrugsvarer og donationer fra offentlige, såvel som private donorer. Projektet er et udkørende banko tilbud, som er placeret i Storkøbenhavn, grundet vores netværk og bopæl. Vi henvender os til alle former for bosteder, som kunne få glæde og gavn af BoB’s banko. 

BoB´s banko har fokus på at skabe et inkluderende fællesskab på bæredygtige præmisser. Præmierne spænder vidt; fra genbrugte møbler eller elektronik til en klipning hos den lokale frisør eller en pizza fra pizzariaet på hjørnet. Præmierne er dermed tiltænkt som værende genbrugsvarer og donationer fra offentlige, såvel som private donorer.

Vi trækker, i kraft af vores profession, viden fra en bred vifte af teorier samt empiri fra praksis erfaring. Dette omhandler, hvordan man understøtter bestemte brugergrupper samt skaber en tryg og god ramme for fællesskaber til understøttelse af generel trivsel og udvikling. 

Pædagogisk ramme

Formålet med bankospillet er, at vi med brugerne fokuserer på at være sammen om et arrangement, og dermed have fokus på at opnå et fælles tredje med de brugere som vi arbejder sammen med. Dette arrangement kan muligvis være med at til opnå højere grad af livskvalitet hos den enkelte, hvilket er hele formålet med BoB; at skabe en aktivitet, som kan bidrage til fællesskab og livskvalitet, for dem som deltager i den. 

BoB skal foregå på bostederne. Dette har vi valgt at fokusere på, da de borgere vi søger at arbejde sammen med, kan have svært ved at deltage i aktiviteter ude for bostederne. Vi vil derfor skabe en mobil og fleksibel ramme, der henvender sig bredt, både i forhold til bosteder og borgergruppe. Dette kræver at vi som pædagoger kan igangsætte aktiviteten og skabe inkluderende tiltag. Dette søger vi at gøre på forskellige parametre, gennem sidepræmier og inddragelse i forhold til udførelsen af banko. Vores målsætning er netop at arbejde sammen med brugerne, hvorfor vi gerne vil benytte os af mest mulig brugerinddragelse og dermed give brugerne maksimal indflydelse på projektet; fra planlægning og opsætning til selve udførelsen af bankospillet. Dette kan bidrage til og skabe forudsætninger for, at mennesker der deltager i BoB’s Banko kan blive opmærksomme på egne færdigheder og dermed opnå større grad af selvstændighed. Derfor har vi gennem vores projekt haft fokus på teorier omhandlende brugerinddragelse og samskabelse. 

Vi søger at formidle vores tilbud gennem kontakt til forskellige bosteder, og aktivitetstilbud. Vi har indtil videre fået kontakt til forskellige tilbud, bl.a. PULS1, som er et kulturhus under CSBB; Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse i Københavns Kommune, som har tilbudt os, at komme ud og afholde banko hos dem. PULS1 er vi kommet i kontakt med, efter vi formidlede vores tilbud til en ansat i PULS1. Vi vil samtidig formidle BoB på forskellige måder, både gennem pjecer og spørgeskemaer. Pjecer er en formidling vi anvender for at brugerne af BoB, kan tage disse med tilbage til deres bosted, sådan at leder/pædagoger bliver oplyste gennem deres borgere om BoB. Spørgeskemaer skal skabe anledning til at vi som virksomhed er i kontinuerlig kontakt med brugerne, og dermed tage deres forståelse og oplevelse med i vores udvikling af projektet, og måden hvorpå det bliver formidlet og afholdt. 

Udvalgt litteratur

Hulgård, E.(2016). Socialt entreprenørskab, innovation og samskabelse. I M. Juul-Olsen, E.Hulgård & E. Nellemann Nielsen(red.), Samskabelse og socialt entreprenørskab(s.19-48). København: Hans Reitzel Forlag

Ejrnæs, M. & Moesby-Jensen, C. K.(2019). Fagprofessionelles arbejde med inklusionsfremmende tiltag på børne- og ungeområdet. I Petersen, K, Elisa & Hansen, H, J. Inklusion og eksklusion(s. 89-99). København: Hans Reitzels Forlag

Husen, Michael(2003). Det fælles tredje – om fællesskab og værdier i det pædagogiske arbejde. I Pécseli, B.(red.) Kultur og Pædagogik (s.218-231). København: Hans Reitzels Forlag

 

Jonas Rosenmejer – paed175510 

Ivan Markus Laursen Vig – paed175216

Christoffer Jørgensen – paed175143 

Signe Ronja Rønfeldt – 101153041

 
puce17-se01