B O B L E R 

Gruppe 1 – Julie, Ida & Nadja

 

 

Indledning 

Velkommen til boblernes forunderlige univers.

Vi skal lege med sæbeboble malerier og tryk med bobleplast. Vi vil arbejde med æstetiske læreprocesser gennem en legende og udforskende tilgang til farver, materialer og redskaber samt lade fantasien være styrende i forhold til resultatet.

Vi vil præsentere to udvalgte aktiviteter, som kan være en del af et længere forløb og hertil hvilke teorier vi finder relevante for dette. Temaet er udvalgt på baggrund af vores praksiserfaring med at mange børn er fascineret af bobler.  

 

Didaktiske & teoretiske overvejelser 

Sommerfuglmodellen 

Som didaktisk afsæt har vi ladet os inspirere af sommerfuglemodellen, som er en model der egner sig godt til længerevarende forløb  (Austring 2018) 

Den venstre vinge (se billede) er der hvor impulsen og stemtheden starter, og pædagogens rolle er her, at gå foran og at skabe en impuls som inspirere og gør børnene nysgerrige på det kunst- og kulturmøde, sommerfuglens krop, som følger efter (Austring 2018:9). I bobbel-temaet kan impulsen skabes ved at børnene modtager et brev fra en bobbel eller bliver præsenteret for forskellige sjove måder at lave sæbebobler på. Kunst- og kulturmødet kan være en udflugt til experimentariets udstilling “bobleriet”, hvor pædagogens rolle er gå ved siden af og være nysgerrig sammen med børnene. Højre vinge, bearbejdning og fordybelse, er aktiviteterne “bobbel maleri” og “bobleplast tryk”, som følger efter kunst- og kulturmødet , her kan pædagogen variere mellem at gå foran og ved siden af (Austring 2018:9). Ved at lave aktiviteter efter kunst- og kulturmødet på Experimentarium, kan børnene få mulighed for at afprøve og øve sig på at arbejde med bobler som en æstetisk proces, og dermed står kunst- og kulturmødet ikke tilbage som kun en “nu og her”- oplevelse men kan sætte sig aftryk udover “nu og her” mødet (Austring 2018:9). 

Empirisk og æstetisk læringsmåde 

Den basal empiriske læringsmåde er barnets møde med verden, som udforskes og sanses med kroppen, og som giver barnet  kropslige erfaringer med det sansede  (Austring 2011:23). I mødet med bobler på Experimentarium vil barnet sanse bobler i mange former, og knytte følelser til de erfaringer med bobler det gør sig (Austring 2011:23). I den æstetiske læringsmåde får barnet mulighed for at gøre sine indtryk til udtryk, at bearbejde oplevelser og erfaringer samt kommunikere sine indtryk af verden (Austring 2011:23). Kunst- og kulturmødet på Experimentarium vil give barnet indtryk, som barnet efterfølgende i aktiviteterne vil kunne bearbejde og fordybe sig i ved at omforme disse til udtryk, ved at skabe et æstetisk produkt. 

Bobbel aktivteter 

Mulighederne med bobler er mange. Vi har til denne opgave udvalgt to aktiviteter med bobler, som kan laves i både vuggestue og børnehave. For begge aktiviteter gør det sig gældende, at aktiviteterne kan gå mange veje når man er opmærksom på børnenes initiativer og inputs undervejs. Hermed en legende og eksperimenterende tilgang til aktiviteterne. 

Bobbel maleri

For at lave bobbel malerier skal der anvendes sæbeboble vand blandet op med maling (f.eks. akryl, ecoline el. lignende. ). Herudover skal der bruges en kop og et sugerør.  Man kan puste bobler i koppen så de når op over kanten af koppen og så lægge papiret henover. Man kan eksempelvis puste bobler ned i selve glasset, og boblerne vil dermed flyde over og lande på papiret og derved får man et mønster på papiret.

Husk at være opmærksom på børn der suger ind i stedet for at puste, her kan vælges alternative måder at lave malerier på. En mulighed er at man blander farve i en almindelig sæbeboble-beholder med puste-ring, og puste sæbebobler en af gang ned på papiret. 

 

 

Bobleplast tryk

Til at lave bobleplast tryk skal der bruges bobleplast, maling og papir. Bobleplast tryk kan laves på forskellige måder og kun fantasien sætter grænser. I kan sætte bobleplast på en toiletrulle og trykke mønstre men i kan også fastgøre bobleplasten til jeres fødder og gå hen over et stort stykke papir. Teknikken kan bruges både som en aktivitet i sig selv eller til at skabe effekt som alternativ til maling med pensler. 

 

I et længerevarende forløb med bobler vil der være mulighed for at mange andre typer af aktiviteter og undersøgelser. Hvis der er interesse for det i børnegruppen kunne man gå dybere ind i videnskaben bag og begynde snakke om fx. Tyngdekraft. Bobleplast egner sig også til som konstruktionsmateriale. Og man ville også kunne forsøge sig med at tegne bobler med kridt eller farveblyanter. 

 

 

Litteraturliste

Austring, B. D., et.Al., (2018) Det blev en sommerfugl!: Inspiration til dagtilbudsbørns møde med kunst, kultur og kulturarv. Slots- og Kulturstyrelsen. https://slks.dk/publikationer/det-blev-en-sommerfugl/

Austring, B & Sørensen, M,( 2006). Den æstetiske læringsmåde :I æstetik og læring: en grundbog om æstetiske læreprocesser. Holtoug, G. A. (Red.)  s. 90-107). Reitzel København 

Austring, B. D.  (2011). Fortælling hjælper børn på plads i verden :I Pædagogers arbejde med sprog og billeder. Mark, K (red) s. 20-25. Akademisk Forlag. 

 

Inspirationsliste 

Experimentarium – bobleriet. 

  • https://www.experimentarium.dk/udstillinger/bobleriet/

 

puce18-ku08
puce18-ku08