Indledning:

Vi er via vores VK-musik forløb blevet inspireret til at lave en ‘Body and Mind’ aktivitet. 

På Vores VK-Musik forløb har vi selv fået lov til at prøve kræfter med forskellige instrumenter, sange, kropslige musiske udfoldelser og det har inspireret os til selv at prøve kræfter med musikken. Da vi alle bliver berørt på en eller anden måde af musik, kunne det være interessant at prøve det af i praksis på psykiske sårbare borgere.

Vi vil lave en aktivitet der først får pulsen lidt op, for derefter at finde jordforbindelsen igen med en grounding øvelse. 

 

Mål og rammer:

Målet med vores musikalske tiltag på et anonymt aktivitetstilbud for sårbare på Nørrebro, har vi ligesom dem, også til mål at få de psykisk sårbare borgere, til at samles om et fælles tredje og hvor forskellige mennesker, med forskellige kulturer kan være sammen om noget musikalsk.

Vi vil efter vores tiltag udføre en grounding session, da det kan virke som en musikterapi, hvor man kan komme i kontakt med sig selv, få mærket sig selv og falde helt ned på jorden, via en sanselig rejse gennem kroppen. 

 

Målgruppe/aldersgruppe:

Det er voksne (ungecafé) i alderen 18-35 år, hvor gennemsnitsalderen er 26 år.

Vores musikalske tiltag egner sig til alle dem som gerne vil være med. 

 

Fysiske rammer og materialer: 

På stedet har de en guitar og et klaver, og vi vil selv tage små trommer, rasle æg, bjælder og andre små ting vi kan have med. 

Stedet er indrettet med forskellige små og store rum, som kan inddrages på forskellig vis. Rummene kan for eksempelvis bruges til, at dele deltagerne op i mindre grupper, således at de kan lære delelementer af sangen og efterfølgende bliver sat sammen som gruppe igen for, at lære hinanden delelementerne. På den måde bliver brugeren medinddraget og får et medansvar for, at lære fra sig. Hvilket kan skabe mulighed for succesoplevelser. 

 

Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten/processen/tiltaget:

Først har vi spurgt hvem der kunne tænke sig at deltage i vores aktivitet, for at opnå at alle er engageret.

Vi har valgt en sang som kan spilles med forskellige instrumenter. Her vil vi lave nogle poster, med hver sit instrument samt sang, sådan så alle kan få lov at prøve alting. Efter at alle har afprøvet at spille, kan vi derefter finde ud af hvor folk har deres styrker og hvad de føler sig trygge ved at spille. 

Efter vores musikalske tiltag, slutter vi af med en kort grounding session, der vil bestå af en der snakker og instruere de deltagende igennem og de tre andre spiller på instrumenter og tilføjer stemningslyde.  

Efter hele seancen taler vi vores oplevelse igennem, og reflektere over positive og negative oplevelser ved aktiviteten

 

Faglige og didaktiske overvejelser:

Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel (Hiim og Hippe, 1997) 

Åbn billede

Vores tanke var at skabe et rum hvor vi kunne være sammen om et fælles tredje, på tværs af sygdom og kultur samt skabe fællesskab og relationer. Musikken er et universelt værktøj, og i forbindelse med vores VK musik forløb, gav det mening at bruge musikken i vores aktivitet. Samt for at finde et frirum i hverdagen hvor sygdom og andre udfordringer, ikke er I fokus. Musikken kan påvirke sindet på mange måder, positiv, negativt samt at fremkalde glemte minder og skabe nye.

Sang og det at synge kan knytte bånd mellem mennesker og kan bygge broer, mellem generationer, at synge sammen kan åbne for oplevelser, refleksion, samhørighed og kulturelforståelse i forhold til traditioner, historier og fælles oplevelser.

Anslag: 3613

Vores navne:

Rose – Paed195270

Sara Jena – Paed195427

Maja Rasmussen – Paed180171

Issa Talib – Paed195342
puce19-ku02m