Workshop til Seminardag fredag d. 21/9

Gruppe 3: Patricia, Maria Ø., Line, Christina, Liezel og Cecilie

CPEo16-SB12 – Sundhedsfremme og Bevægelse

 

Vi har på modul H og I haft Sundhedsfremme og Bevægelse som valgmodul. Dette modul giver indsigt i hvordan sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser understøtter menneskers sundhed, livskvalitet, trivsel og motiverer til kropslig udfoldelse.

 

Vi er to studiegrupper der har været ude i praksis og udføre børneyoga i forskellige institutioner som vores praksisprojekt. Den ene studiegruppe har haft vuggestue som målgruppe og den anden studiegruppe har haft børnehave som målgruppe. Vores formål for vores aktiviteter er at øge børnegruppens kropsbevidst og ro, da de er afhængige af hinanden.

Den ene gruppe, med børnehave som målgruppe, valgte Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel til didaktisk planlægning af aktiviteten, da man her tager højde for denne målgruppes læringsforudsætninger. Den anden gruppe der havde vuggestue som målgruppe, valgte SMTTE-modellen til didaktisk planlægning, da deres relation til børnene er sporadisk.

Vi har valgt at beskæftige os med begrebet livskvalitet, og ønsker at belyse hvordan yoga som pædagogisk aktivitet kan understøtte oplevelsen af livskvalitet. Vi tager udgangspunkt i Siri Næss’ definition. Siri Næss er norsk psykolog og benytter sig af fire hovedområder, som beskriver idealbilledet af livskvalitet. Livskvalitet er, når individet: er aktivt, har samhørighed, har selvfølelse og har en grundstemning af glæde. (Henriksen, B., (2007). Livskvalitet – en udfordring (2. udgave, 1. oplæg, s. 26), København, Gads Forlag.)

 

Til vores workshop d. 21/9 vil vi lave en aktivitet, som tager udgangspunkt i egne erfaringer og didaktiske overvejelser fra vores praksisprojekt.Disse overvejelser og erfaringer vil vi præsentere som introduktion til vores workshop. Dernæst vil vi gå over til den praktiske del af workshoppen, hvor vi har udarbejdet et yogaprogram. Yogaprogrammet forløber således at vi til at starte med vil fokusere på vejrtrækning gennem øvelsen Den sovende Yogi, og derefter lave fire øvelser på gulv. Øvelserne hedder følgende: Løven, Hunden, Frøen og Dragen i vinden. (Salling, L. & Vincentz, E. (2015). Lyt til Løven: Yogaremser for Børn (1. udgave, 1. oplag). København: Forlaget Carlsen.) Som afslutningsvis på den praktiske del af workshoppen, vil vi igen fokusere på vejrtrækning ved igen at lave Den sovende Yogi. Herefter vil vi evaluere på aktivitetens forløb.
CPE16o-SB12