dav

Vi er fire studerende fra det valgfrie modul Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri, med formål om “at gøre noget for nogen”.

I den forbindelse, har vi som gruppe haft et samarbejde med Ny Carlsberg Glyptotek, med fokus på et af FN´s 17 verdensmål, om at styrke indsatsen for at videreføre og bevare interessen for kunst og kultur blandt børn og unge.

Glyptoteket har et ønske om at tiltrække den nye generation, hvorfor vores rolle i dette samarbejde har været at tænke børn og unge ind i Glyptoteket. Det har vi gjort ved at have fokus på børnenes perspektiv og præmisser når de besøger Glyptoteket.

Projektet har været centreret omkring en proces, hvor vi har arbejdet ud fra den teoretiske model F.I.R.E, som står for forståelse, idégenerering, realisering og evaluering. Da Glyptoteket er en kunst og kulturinstitution med mange forbehold, æstetisk såvel som sikkerhedsmæssige, har vi gentagne gange måtte vende tilbage i processen, for igen at kunne realisere projektet.

Vores event tog udgangspunkt i hvordan børn fortolker Glyptoteket og dets indhold. Ved udelukkende at lade børnene være fortællere, om hvilke eventyr og skatte Glyptoteket gemmer på. Igennem en guidet tur på Kunstmuseet, på børnenes præmisser, blev der skabt en fælles fortælling om Glyptoteket, i børnehøjde. Turen blev rundet af ved at børnene selv tegnede deres oplevelser, hvilket fungerer som illustrationerne i bogen. Tanken er at bogen skal fungere som produkt, der vækker nysgerrighed og ønske om at komme tilbage.

For at få en forståelse af essensen af vores event på Glyptoteket, har vi tilpasset aktiviteten til den bestemte målgruppe på seminardagen. Det vil sige, at vi skal skabe en bog i fællesskab i et sanselige og æstetiske omgivelser. Dette skal forhåbentlig være med til at inspirere til at sætte kreativiteten i gang!

 
pucf17-kk01