Vi har valgt at give et bud på et møbel, hvorpå det kan bruges til at inddele rummet/stuen – altså give stuen et ekstra rum samt give børn et sted, hvor de kan være få børn sammen, sanse og undersøge, som vi mener kan anvendes i en daginstitution. Det vigtigt, at børn har et sted, hvor de kan være alene, uden voksenopsyn, at man kan skabe et undergrundsliv til børnene, hvor de kan have et børnefællesskab. Som Kock beskriver: “Børn har en stærk trang til at gøre oprør mod voksen autoritetsudøvelse, fordi de efterstræber følelsen af at have kontrol over eget liv” (Kock 2013, s. 9).

I dag er der kommet et større fokus på indretningen, og at den skal indeholde forskellige legemiljøer, som giver børnene mulighed for at kunne være opdelt, kunne fordybe sig, og at indretningen skal have steder, hvor børn både kan undersøge og sanse ligesom at der skal være steder, hvor børn kan udfolde sig fysisk. Ydermere er det vigtigt at indretningen er et æstetisk miljø, som virker inviterende, sanselig og stimulerende (Ringmose, 2017).

Det har derfor haft stor betydning at lave et rum, som er børnenes. Det skal ses på som et sted, hvor børnene kan bruge deres sanser, kreativitet og fantasi. De har mulighed for at male på lærred, mærke på forskellige strukturer, og få en følelse af at have et rum, der er til for dem, imens de er sammen med deres venner. Det kan derfor også være med til at styrke børnenes relationer til hinanden, og skabe nye venskaber. Ved at lave et læringsrum som dette, vil vi inspirere børnene til at bruge deres kreativitet og fantasi, til at skabe, som de kan tage ud af ’’huset’’ efter brug, og har mulighed for at kigge på og blive inspireret af. 

Indretning i huset spiller en stor rolle, både i forhold til børnenes udfoldning, men også begrænsning for læringsmuligheder. Det er vigtigt at rummet byder op til at børnene kan bruge deres fantasi og kreativitet, men også at rummet indbyder til at de kan være sociale om noget, der kræver fælles opmærksomhed og sociale samspil mellem hinanden. Rummet er indrettet til, at det er på børnenes præmisser. De kan gå derind, uden opsyn, og sanse rummet, samt udfolde deres kreativitet på egen hånd. Redskaberne de kan gøre brug af er placeret i børnehøjde, så de selv kan have medbestemmelse over hvilke redskaber, de ønsker at bruge, når de eksempelvis skal male på væggen. Dermed bidrager det også til, at børnene selv kan opsøge læring, og dermed motivere dem til at blive mere engagerede i aktiviteten.

Aktiviteten til seminardagen er, at holdet skal være med til at sætte deres kreative præg på møblet indefra med de materialer, der ligger til rådighed. Samt er der mulighed for at undersøge nogle af de materialer, som vi selv har brugt til at dekorere med på forhånd. 

 
puce18-ku05v