Børnenes rundbold

Vores workshop handler om inklusion gennem boldspil, og hvordan inklusion gennem boldspil kan bidrage til større bevægelsesglæde hos vores aldersgruppe, som er 10-13 år. Vi prøver at få inkluderet alle, ved at skabe medbestemmelse, som vil kunne bidrage til at skabe bevægelsesglæde hos børnene, gennem anerkendelse.

 

Aktiviteten i praksis

Vores aktivitet er rundbold med et twist, hvor vi har tilføjet forskellige bolde. Som aktiviteten forløber sig, vil deltagerne havde indflydelse på aktivitetens regler, gennem medbestemmelsesteori om at alle børn skal blive mødt som medmennesker. Derved vil vi også kunne skabe inklusion, hvor aktiviteten bliver børnenes leg. Aktivitet kan både foregå inden- og udenfor, men det mest optimale er udenfor. Vi har valgt at lave aktiviteten udenfor, da vi har været så heldige at have fået lov til at, låne en 4. klasse, hvor vi benyttede os af deres skoles fodboldbane. Vi fik lov til at lave aktiviteten med cirka 20 børn. Her havde vi også mulighed for at låne deres rekvisitter såsom – rundt og fladt bat, tennisbold, amerikansk fodbold, fodbold, håndbold og frisbee. Vi var klar over at nogle børn ville være mere begejstret over vores aktiviteten end andre, og vi gik ind med en formodning om at det især ville være de boldglade der var mest begejstret. Vi brugte derfor forskellige bolde, til at få inkluderet de forskellige ‘’bold nørder’’ hvor efter vi igennem legen, skabte medbestemmelse, hvor nogle af de mindre begejstrede børn, kunne blive en del af aktiviteten.

Vi har elementer af konkurrence i vores aktivitet her kan vi referere hen til Agon elementet hvor der er fokus på kampen og konkurrencen, men som bærende princip benytter vi os af anerkendelse gennem medbestemmelse og eksperimentere fordybelse, som vi håber, kan styrke klassens fællesskab, hvor alle kan blive set og hørt. Derved kan vi få inkluderet dem, som godt kan lide boldlege, men også dem som typisk holder sig tilbage når der er bolde til stede, ved at få inddraget deres holdninger til spillet, og hvordan det kan videreudvikles. Vores aktivitet er strukturerede på en måde, hvor vi har mulighed for at iagttage og følge op på hvad der sker undervejs. Efter aktiviteten vil vi skabe et refleksionsrum, hvor deltagerne har mulighed for at få en bevidsthed omkring den læring og erfaring de havde fået.

Pædagogens rolle

Som formidling af aktiviteten har vi taget inspiration af Teaching Games for Understanding (TGfU), som er bygget på fire moduler/trin, gennem aktiviteten. Det er med til at skabe et mere dynamisk spil og at lykkes sammen med sine medspiller og modspiller. Vi startede med at forklare reglerne for børnene og de variationer vi har lavet af rundbold, hvor vi gik foran og fortalte spillets regler. Derefter igangsatte vi aktiviteten, hvor begge hold kom ind og ud fra marken, hvor vi stillede os mere bagved og lod børnene få et indtryk af spillet. Vi lavede efter et spilstop, hvor vi i samarbejde med børnene reflekterede over taktiske elementer, der kunne ændres i legen, for at skabe en bedre dynamik, her stillede vi os ved siden af, og stillede undrende spørgsmål. Herefter praktiserede børnene legens nye regler. Vi stoppede ind imellem for at drøfte hvorvidt legen kunne ændres, og sørgede for at alle blev hørt.

Vi håber med aktiviteten, på at kunne skabe bevægelsesglæde hos børnene gennem konkurrence, eksperimenter, fællesskab og anerkendende elementer.

Lina, Christina, Kürsad, Mustafe og Simon

 

puce18-
puce18-sb02
puce18-sb02