Børnenes yndlingsfigurer i tegnefilm 

blog 1                                                                                    

MÅL 

Børn kan udvikle deres fantasi og kreativitet gennem maling, tryk og tegningsforløb samt færdigheder ved at anvende værkstedredskaber og materialer. Børn får også mulighed for at få erfaringer med at blande farver og lærer om trykprocesser. De udvider deres deltagelseskompetence da børn inspirerer og hjælper hinanden i et inkluderende pædagogisk læringsmiljø.  

MÅLGRUPPER 

4-6 år 

Deltagerantal 

6 børn 

MATERIALER: papir, polyester, saks, pensler, maleforklæde, dug, genbrugspapir, trykplader af polystyren, trykplader af polystyren, blyanter, valser 

INDHOLD 

Dag 1: Forløbet præsenteres for deltagerne og de skal lave yndlings tegnefilm figure Samtidig vises der nogle tegnefilmsfigurers billeder som inspiration. Derefter inviteres børnene til at eksperimentere med at blande forskellige farver så kan de lege med materialer og afprøve at anvendelse af værkstedsredskaber og til sidst maler børn baggrunden for deres individuelle tryk. 

Dag 2: Begyndes med at tegne figurerne, som børnene selv har valgt og samtidig understøtter dem i at lave det på papir. Der børn og pædagoger kan afprøve sammen med at lave figurerne. Vi kan selv lave vores egne yndlings tegnefigurer og på den måde er vi ved siden af børnene og deltager sammen med dem. Så får børnene inspiration af hinanden under aktivitet. Bagefter børnene skitserer tegningen på polyester og til sidst klipper de.  

Dag 3: Aktiviteten går ud på at lave tryk med børnenes yndlingsfigurer ved brug at børnenes skitser fra dag 2 på en fælles lang rulle papir. De kan også lave individuelle tryk fra grøntsager og frugter, som giver dem ny viden om trykprocesser.  Hvad børnenes fantasi ellers sætter i gang under aktiviteten. 

  FAGLIGE DIDAKTISKE OVERVEJELSER 

Vygotskys forbindelse mellem fantasi og virkeligheden: 

Vi har valgt Vygotskys psykologiske tankegang om fantasien, som Jakob Ørsted er nævnt i sin artikel ”Vygotskys forbindelser- mellem fantasi og virkelighed” fordi i pædagogisk sammenhæng er det vigtigt for børnene at udvikle deres fantasi så kan de blive medskabere af sin egen kultur og aktør af sin egen læring. De fire forbindelser for at skabe bedre grobund for fantasien er: Den første forbindelse er kombinationen af virkelighedserfaringer som danner fantasier og børnene skal få mange varierede indtryk og erfaringer. Den anden forbindelse gør det muligt at forstå andre gennem fortællinger og erfaringer og det er vigtigt for at vælge at dele hinandens og andres fortællinger og erfaringer. Den tredje forbindelse er at fantasi, følelser og virkeligheden påvirker hinanden, så børnenes fantasi og følelser skal anerkendes af voksne og kammerater. Den fjerde forbindelse handler om, at virkeliggjorte fantasier kan påvirke virkeligheden. Det er vigtigt at børnene får erfaringer i mange forskellige kreative processer (s.70-73) 

Malcolm Ross model og improvisation: 

Vi har valgt at anvende Malcolm Ross’s model ”den skabende proces”, da der giver os en forståelse af den kreative proces, hvad der sker og hvordan dette sker i processen. Gennem de grundlæggende elementer af modellen; impuls, leg, sansning, det æstetiske medie, fantasi og håndværk, afprøver vi at styrke børnenes æstetiske kompetencer gennem trykproces. Ifølge Ross kan pædagogen sætte sig i barnets sted, så forstår pædagogen, hvilke fantasier og sansninger barnet har og kan således træde ind i barnets verden. (s. 128-130) 

Det er afgørende, at improvisation får plads i børns leg. Så vi skal huske de tre grundelementer som er essentielle for dialogen under improvisation: 

1) ja, 

 2) skriv ikke manuskriptet i hovedet og 

3) lyt til gruppens fælles bevidsthed.   

Hvor pædagoger skal være bevidst for at acceptere børneperspektiver i aktiviteten, derimod skal de være åbne for at sige ”ja” og komme med forslag til børnene. Der Improvisationszonen kaldes som “mulighedsrummet”, hvor børnene får plads til kreative bud indenfor den ramme som improvisationen udspiller sig i (s.130-131) 

Litteraturliste 

Ørsted. J. (2023). Vygotskys forbindelser- mellem fantasi for virkelig. 0-14 Pædagogiske tidsskrifter. S.70-73.  

Hooge, J., Vanghøj, D., Henriksen, M., Rasmussen. A. (2022), Improvisation og leg med æstetiske formsprog, I: Kap.6 Legekunst: Leg, dannelse, kunst og kultur i dagtilbud. (s.127-131) Samfundslitteratur, København. 

Skrevet af

Israt Sharmin

Evanilde Correia
puce21-ku04v
puce21-ku04v
puce21-ku04v