Seminardag Børneyoga

Indledning

Igennem vores VK-forløb – Sundhedsfremme og bevægelse har vi valgt at fokusere på Yoga, kropsbevidsthed og kroperfaring.

I forhold til kropslig dannelse er kropserfaring et vigtigt perspektiv. Når man arbejder med kropserfaring giver man børnene forskellige kropslige erfaringer, som udvikler deres motorik hvilket øger deres deltagelsesmuligheder i bevægelsesaktiviteter, leg og andre gøremål, da en øget motorik gør børnene i stand til at bevæge sig ubesværet. Derudover giver det en øget bevidsthed om kroppens signaler, reaktioner, kropslig sansning, selvoplevelse og betydning (Rønholt, Helle, s. 172, 2017). Vi mener at børneyoga kan indgå som en del af de varierede kropslige erfaringer, som ovennævnt øger den kropslige bevidsthed.

Målgruppe

Vores målgruppe er børn i indskolingen hvilket er 5-9 år. Mange børn i dag er vokset op med brugen af mobiltelefoner, computerspil og andre lignende aktiviteter i hverdagen. Det er vores antagelse, at mange børn i dag ikke har særligt meget tid til at finde ro og mærke efter i sig selv. Derfor har vi valgt at arbejde med børneyoga, så børnene kan genfinde deres kropslige bevidsthed.

Pædagogens kropssprog

Det er vigtigt når man arbejder med mere lavintense aktiviteter, at ens kropssprog og rammeforudsætningerne stemmer overens med aktivitetens intensitet, så børnene også selv falder ned i tempo. Derfor har en vigtig didaktisk overvejelse været af arbejde med vores egen kropslighed. Vi ved, at børn iagttager hinanden og sammenligner sig selv med andre. Derudover emitterer de pædagogens og hinandens kropslige udtryk (Rønholt, Helle, 2017, s. 177). Derfor er det vigtigt at man som pædagog i denne aktivitet, tager en ledende rolle. Derfor har vi valgt at indtage mesterlærerollen og stille vores deltagere i lige linjer (Nørgaard, Winther & Herskind, 2015, s. 37-41)

Aktiviteten

Vi har valgt ca. 20 yoga stillinger som vi holder i ca. 30 sekunder hver, hvorefter vi naturligt går videre til den næste stilling. Alle yogastillingerne er forholdsvis nemme at lære, men hvis nogen skulle have svært ved at lave stillingerne kan man bare lægger sig i yogastillingen barnet og slappe lidt af, hvilket vi ser som en pædagogisk bagdør.

Til selve aktiviteten vil der være noget afslappende musik som gerne skulle sætte rammerne for en fordybende stemning. Vores kropssprog vil være rolig, vi taler lavt men tydeligt og vores kropssprog skal virke meget ”groundet”. Hvis muligt dæmpes lyset i hallen.

Vi regner med at aktiviteten tager 15 minutter i alt.

 

Sprog og yoga

Sprog under yoga kunne man arbejde videre med i et forløb, her kunne man inddrage sprog i form af fortællinger. Ud fra de yogastillinger man laver, kan man fortælle en historie som passer til. Derudover kan man også bruge sange eller rim til at understøtte børnenes sprog.

Torbjørn, Casper og Birgitte – Puce18-sb01
puce18-sb01