Målet med denne aktivitet

Mål: De skal gennem dette yoga forløb lære at komme i tættere kontakt med deres krop, men især også med deres vejrtrækning og sind. 

 

Formål:

Formålet med yoga som aktivitet, er at give børnene et pusterum, efter en lang skoledag med uro, koncentration og forventninger i skolen. Vi vil gerne skabe et roligt og kærligt rum hvor børnene har mulighed for at falde til ro. Mindfulness er et godt til børn der har svært ved selvregulering, genkende egne og andres følelser, og aflæse kropssprog. Mindfulness styrker også børns sociale kompetencer og færdigheder.  

 

Målgruppen:

Målgruppen er skole fritid, primært indskolingen 6-10 år. 

Aktiviteten er tænkt som et længere forløb, enten i SFO eller UUV

 

Aktiviteten:

Aktiviteten starter med børnene sidder på linje på hver deres yogamåtte. 

Vi bruger fem minutter på at introducere os selv, og den aktivitet vi skal i gang med. Vi vil starte ud med at demonstrere de ni yoga øvelser foran børnene, hvor de efter bedste evne imiterer os, så de kan få en fornemmelse af  de forskellige øvelserne inden vi går i gang.

Yoga forløbet er ni sammensatte yogastillinger børnene skal igennem. De ni yogastillingere er udformet som en histoier om en dreng ved navn Kaj. 

Efter børnene har været igennem alle yogastillinger, starter vi mindfulness. 

Mindfulness er en fortælling som bliver læst højt, mens børnene ligger på deres måtter, samtidig spilles der lavt meditations musik i baggrunden. Vi slutter af med at man bliver sat sammen to og to, hvor man skal tegne hvad man føler her og nu på hinandens rygge. 

 

Didaktiske overvejelser:

I aktiviteten vil vi formidle indholdet i forlængelse af det deduktive princip, hvor vi som pædagoger instruerer og børnene lytter samt forsøger at udføre de forskellige yogastillinger. De første par gange aktiviteten forløber bliver i henhold til instruktionsmetoden, som vores valgte undervisningsmetode, hvor vi skal formidle historien om Kaj, og guide  børnene gennem de forskellige yogastillinger og digte. Vi skal sørge for at opstille klare rammer for børnene og hjælpe de børn, der har behov for lidt ekstra hjælp til stillingerne, samt at alle føler sig anerkendte og set i det arbejde de gør. Første del af yoga forløbet går vi altså foran i aktiviteten med udgangspunkt i Bernsteins teori. Vi fungerer som forføreren som udgangspunkt, da vi viser vej og fører aktiviteten an med engagement og energi. Det bliver et voksenskabt læringsrum, hvor børnene er afhængige af os for at opnå den optimale læring og få det største udbytte af aktiviteten. Undervejs i forløbet bliver vores rolle mindre, især i historie delen. Her går vi ved siden af aktiviteten, og lader børnene genfortælle historien til hinanden. Vores rolle bliver til vejlederrollen og vores funktion er at skifte slides på skærmen, så de får lidt støtte til at huske stillingerne, samt at læse digtene op. Børnene opfordres her til at sige digtene, så de til slut i forløbet kan gøre det uden vores hjælp. I denne del af forløbet skabes et voksenstøttet læringsrum, hvor vi støtter børnene i deres yoga, men samtidig lader dem tage noget af styringen selv. Til sidst i forløbet, når de fleste af børnene kan stillingerne og digtene, går vi bagved aktiviteten. Vi skaber her et rum hvor børnenes læring er præget af egen leg og viden om yoga

 

Gruppe: 

Sundhedsfremme og bevægelse, puce20-sb04, gruppe nr. 8. 

Ardiana, Josefine, Daniel, Alexander, Emil og Katharina.
puce20-sb04