Begrundelse for valg af aktivitet

Vi har udarbejdet vores aktivitet på en dagbehandlingsskole, hvor der arbejdes ud fra en miljøterapeutisk behandlingsindsats, hvilket bevirker at behandlingsdelen er en integreret del af undervisningen. Det indbefatter bl.a. at eleverne tilegner sig nye og relevante strategier til at kunne håndtere konflikt- og kravsituationer, indgå i det sociale fællesskab samt styrke evnen til at bevare ro og koncentration. Målgruppen er børn og unge mellem 6-17 år med adfærdsmæssige vanskeligheder. Der veksles mellem forskellige diagnoser som ADD, ADHD, autismespektrumforstyrrelser og andre psykiske- og udviklingsmæssige udfordringer, som primære barrierer for at kunne indgå i et mindre indgribende specialtilbud på almenskolen. Kerneopgaven er bl.a. at understøtte elevernes udvikling og læring og skabe social mobilitet.

 

Målet med vores aktivitet er at implementere udeliv og bevægelse i danskundervisningen. Endvidere er målet at styrke det sociale fælleskab i og med, at de udfører opgaverne sammen og er afhængige af, at alle kommer igennem. Vi fjerner konkurrenceelementet og fokuserer på selve deltagelsen og aktiviteter, der inkluderer hele målgruppen. Friluftsrådet har udgivet en forskningsoversigt, der har samlet et overblik over dokumentation af effekterne og betydningen af friluftsliv på sundhedsområdet. Naturen gør noget forskelligt ved os og påvirker os i forskellige sammenhænge og kontekster på den fysiske, mentale og sociale sundhed (Friluftsrådet). Meta- analyser viser, at både længerevarende og kortere ophold i naturen kan fremme den personlige og sociale udvikling samt fremme selvforståelsen. Undersøgelserne viste, at børn, unge og voksne fandt det nemmere at falde i snak og være sammen med andre. Derudover viste undersøgelserne også, at effekterne i sundhedssektoren, med og uden diagnoser rettet mod adfærdsændringer eller personlig og social udvikling, på samme vis fremmer ovenstående sundhedsfaktorer. Desuden er der indikationer af, at der ses en fremgang i koncentrationsevnen for børn, unge og voksne med ADHD og andre psykiske- og udviklingsmæssige udfordringer (ibid.).

 

Aktiviteten i praksis

Vores aktivitet udspiller sig i naturen, hvor der er fokus på forskellige bevægelses- og sundhedsfremmende øvelser. I forhold til vores valgte målgruppe er aktivteten egnet til et elevantal på 5-15 stykker alt efter ressourcer og normering. Denne aktivitet kan anvendes til andre målgrupper og alt efter alder, udviklings- og kognitionsniveau kan aktivitetens elementer og opgaver justeres til den enkelte. Vores aktivitet udspiller sig i skolegården i et trygt miljø, som eleverne kender. Vi bruger elementer og materialer i skolegårdens små kroge og hjørner. Desuden medbringer vi selv redskaber og materialer som kartofler, skeer, balloner, tomme dåser og sansekasser, som vi har valgt at bruge til de forskellige opgaver, som de skal løse.

 

Vi deler eleverne op i 2 til 3 hold alt efter, hvor mange elever der er. Eleverne skal på bogstavjagt i skolegården, hvor de skal finde 5 poster, som de finder via et kort med billeder af de nummererede poster. Ved hver post skal der udføres en opgave, der udløser et bogstav, som til sidst danner et ord.

 

Post nr. 1: (H) På græsplænen – Balanceøvelse og koordination: Her skal eleverne balancere på en balancebro med en kartoffel på en ske, som de bærer med munden. Her træner eleverne deres vestibulære sans.

 

Post nr. 2: (Ø) På parkour/træningsbanen – Puls, tillid og samarbejdsøvelse: Her skal eleverne hjælpe hinanden igennem banen. Her øver de sig i at samarbejde ved, at de tør prøve banen og stole på hinanden.

 

Post nr. 3: (J) På fodboldbanen i den lille gård – Puls og Koordinationsøvelse: Puffe til en ballon med hænderne fra det ene fodboldmål til det andet. Det gælder om at bevare ballonen i luften hele vejen. Ved koordinationsøvelser stimuleres hjernebjælken, så den bliver tykkere og hurtigere kan overføre information fra den ene hjernehalvdel til den anden. Dermed styrkes hjernebjælkens ydeevne, hvilket har indflydelse på læring, hukommelse og motivation.

 

Post nr. 4: (E) I skuret i den lille gård – Puls og koordination: Eleverne stiller sig i en lang række med ca. 2 meters afstand til skuret. Her skal eleverne kaste med små sandsække (jongleringssække), hvor de skal ramme 6 dåser, der står stablet som en pyramide.

 

Post nr. 5: (N) Ved bænkene i den store gård – Koncentration og opmærksomhed: Her skal eleverne gætte forskellige genstande, som de rører ved i en sansekasse. Det er vigtigt, at den sidste aktivitet er stille og rolig, så eleverne kommer ned i Arousal, inden de igen skal til undervisning. Endvidere er det vigtigt at tingene i sansekassen er bløde og rare, da det for nogle kan være meget grænseoverskridende.

 

Didaktiske overvejelser

Vi har tilrettelagt vores aktivitet ud fra SMITTE-modellen som didaktisk styringsværktøj, da den systematisk sikrer, at vi kommer igennem alle elementer og fokuspunkter samt forløbets overordnede tema. Endvidere er SMITTE-modellen særligt egnet til vores valgte målgruppe, da målgruppen let distraheres, tøver og tvivler på sig selv, hvilket ofte udløser affektreaktioner. Det er derfor nødvendigt, at vi som praktikere er forudseende, opmærksomme på adfærd og forberedte på at gøre tiltag og justere undervejs.

 

Udarbejdet af:

Liza Nielsen, Nicoline Reindl & Jeanette Braad Mikkelsen

 

puce19-sb04
puce19-sb04