Aktivitet – bogstavlotteri med forhindring

 

I denne aktivitet, vil der være to hold, som konkurrere mod hinanden om at blive først færdige med at samle alle bogstaverne på pladen foran hvert hold.

I  aktiviteten skal deltagerne vælge et billede og huske forbogstavet på billedet, derefter skal de gennem en forhindringsbane med en ærtepose/bold og ved enden ramme det bogstav som de har valgt. når dette er ramt skal bogstavet med tilbage til pladen.

 

Faglig begrundelse

 

Denne aktivitet er lavet i en børnehave med førskolebørn i alderen 5-6 år og opstod ved at vi i gruppen var interesseret i at få børnene til at samarbejde, bevæge sig og bruge bogstaver i leg.

 

For at kunne planlægge, gennemføre, fagligt udvikle og evaluere/analysere aktiviteten har vi valgt at benytte den didaktiske model fra bevægelsesteam københavn.   

Gennem evalueringsprocessen opdagede vi at børnenes og vores eget fokus handlede meget om flow og at opnå dette. Vi videreudviklede derfor nye aktiviteter med samme redskaber – bogstaverne/billederne, bevægelse og udviklingen af sociale kompetencer var her det centrale.

Flow omhandler den tilpassede udfordring, hvor udfordringen tilpasser kompetencen og motiverer frem for at give angst (Storm, 2007, s. 106). Dette er meget centralt når man skal lave aktiviteter med bevægelse, da aktiviteten nemt kan være kedelig ved for lav en udfordring eller gøre så deltagerne giver op. Det var netop denne balance, vi blev optagede af at skabe og bruge til at udvikle deltagernes kompetence inden for kendskab til bogstaver, deres motoriske evner til at komme igennem en udfordrende forhindringsbane og deres koordinationsevne ved at skulle kast og ramme præcist.

 

Før hver aktivitets start snakkede vi med børnene omkring det er være en god kammerat og det at give plads til hinanden, altså at rumme individets kompetencer ift. aktiviteten, med dette har vi som pædagogstuderende haft fokus på narrativer og det at skabe et godt bevægelses narrativ for den enkelte gennem at give plads til hinanden så alle børnene fik en succesoplevelse trods forskellige kompetencer.

Videre har vi tænkt dette ift. habitus (Callewaert, 2007, s. 14) og det at bryde op med individet tillærte adfærdsmønstre igennem positive bevægelses oplevelser.    

 

Rammeforudsætninger

 

Denne aktivitet kræver at der er et stort rum med redskaber til rådighed. Redskaberne skal danne rammen om forhindringsbanen. Der skal bruges billeder og bogstaver til pladen, samt være ærteposer eller bolde til at kaste med.

 

Videreudvikling

 

Sværhedsgraden af denne aktivitet kan altid ændres – både ved at gøre forhindringsbanen mere/mindre udfordrende, ved at ændre brugen af bogstaver og ved at fjerne eller tilføje konkurrenceelement.

 

Litteratur:

  • Callewaert, S. (2007). Kultur, pædagogik og videnskab. Viborg: Akademisk Forlag
  • Storm, P. B. (2007). Sundhed, krop og bevægelse. Frederiksberg: Frydenlund
  • White, M. (2006). Narrativ teori – Identitet som historier. København: Hans Reitzels forlag.

pucf17-sb03