Mål og rammer 

Bevægelse kan være med til at fremme sociale relationer, sociale færdigheder og barnets kognitive processer. Vores valgte aktivitet har børnehavebørn i aldersgruppen 3-6 år som målgruppe. Aktiviteten har ikke et bestemt maksimum af deltagerantal, det eneste krav er, at man minimum skal være fire personer i aktiviteten. Herefter kan man vælge at inddrage en hel børnehavestue eller en mindre børnehavegruppe. 

Under aktiviteten vil børnegruppen skulle lære at samarbejde og kommunikere under en presset situation. Deriblant at inddrage sundhed og bevægelse gennem leg og indlevelse. Selvom aktiviteten indeholder et konkurrenceelement, er målet tilmed, at børnene i fællesskab leger og har det sjovt, samt skaber sociale relationer i børnegruppen. Aktiviteten er tilrettelagt således, at alle har mulighed for deltagelse, da der kan være flere roller i spil, under aktiviteten. 

 

Indhold 

Vores aktivitet er en boldaktivitet. Inden aktiviteten går i gang skal der laves en masse ‘bolde’ ud af avispapir, her kan børnene evt. være med til at krølle avispapiret sammen til bolde. Aktiviteten kan laves både inde og ude og kræver kun at der bliver lavet en streg på gulvet/jorden, så hvert hold kan være på hver sin side af linjen (Linjen kan evt. laves af malertape).

Holdene bliver placeret på hver sin side af stregen og boldene bliver fordelt lige på hver hold. Når begge hold er klar og boldene er fordelt, er vi klar til at starte legen. Pædagogen sætter en timer på X antal minutter. Nu gælder det for begge hold om at kaste boldene over på den anden banehalvdel. Det gælder om, når tiden slutter, at være det hold, som har færrest bolde på deres banehalvdel.

Inden aktiviteten går i gang, kan børnene få lov til at snakke om, om de har en taktik, de gerne vil prøve. Man kan sætte timeren på få minutter, så børnene kan få lov til at spille flere runder og evt. ændre taktikken undervejs (alt efter alderen på børnene).

 

Vores didaktiske overvejelser har været, at der både er noget socialt, emotionelt, sansemotorisk og kognitivt i vores aktivitet (Blomsten af Moser, 2012). Børnegruppen er delt op i to hold, som kan danne sociale kompetencer, ved at de skal samarbejde med dem på deres hold. Konkurrenceelementet i aktiviteten gør, at der kan være noget emotionelt på spil for børnene, da det handler om at vinde. Konkurrenceelementet kan både være motiverende eller demotiverende for nogle børn, enten fordi de ikke kan lide at tabe eller fordi det kan blive en vild leg, når der er nogle der meget gerne vil vinde. I aktiviteten får børnene udviklet deres sansemotoriske færdigheder ved både at være med til at lave papirbolde og bruge kroppen til at kaste og samle bolde sammen. Aktiviteten består ligeledes af et kognitivt aspekt, da der kan fremstå taktik i legen, hvis målgruppen kan forstå at benytte sig af dette.  

  

Joeanna, Amalie og Rebekka
puce21-sb03