Aktiviteten:

Vores aktivitet hedder ”Boldludo”. Boldludo er en kombination af brætspillet ludo og at skulle skyde basket straffe eller ramme en kegle med en bold. Deltagerne bliver opdelt i to hold, som starter over for hinanden i cirklen. Første deltager skal nu drible med en basket bold eller en anden bold ned til holdets kurv/kegle og forsøge at ramme i/på fra hvor en placeret kegle står. Hvis deltageren rammer i/på, må den næste deltager i køen rykke brikken et felt frem. Deltageren som har ramt kurven eller keglen, skal nu ned og aflevere bolden til næste i køen. Hvis der ikke bliver scoret/ramt skal bolden ned til næste deltager. Holdene kan sideløbende med aktiviteten få nogle gåder, som de skal løse i fællesskab. Hvis holdet svarer rigtigt på to gåder, må de rykke et felt frem.
Hvis et af holdene indhenter det andet holds brik og ’slår den hjem’ har holdet som bliver slået hjem nu to muligheder:

Enten rykker man brikken hjem til start og starter forfra

Eller vælger at tage en straf i form af fysisk belastning i 60 sek. for så at lade brikken stå

Det hold som får deres to brikker i mål først vinder.

Redskaber:
– To basket kurve
– 18 kegler + to brikker
– To basket bolde + to alm. bolde

 

Teoretisk grundlag:

Trivsel:

Karen Wistoft fastslår at trivsel kan opnås ved at individet kan selvrealisere sig i et fællesskab. Til dette må individet havde handlekompetencer til dette samt at indgå i meningsfulde fælleskaber.

Motivation:

Motivation fastlås af (Ågård, 2014) som en konsensus mellem en humanistisk og social kognitiv tankegang. Det forstås at motivation skal forstås med afsæt i enkeltstående scenarier. En teori inden for konsensus opfattelser er selvbestemmelses teorien (Ryan & Deci, 2000)

Teorien fastslår 3 faktorer der fremmer motivation. Kompetence, tilhørsforhold & selvbestemmelse.

 

Didaktiske overvejelser:

Udvikle de sociale og kropslige samt kognitive evner gennem arbejde med fysisk aktivitet, samarbejde og kognitive udfordringer.

Fysisk

Hånd til øje koordination, kardiovaskulære system, fin samt grov motorisk.

Social

Omstillingsparat med sin rolle, samarbejde, kommunikere og forhandle.

Kognitivt

Overholde regler normer, arbejde med indre logiske tankeproces.

Pædagogisk mål

Målet med aktiviteten er at deltagerne kan blive inddraget i et inkluderende fælleskab hvor egne handlekompetencer er i fokus. Så deltagerne kan selvrealisere sig i aktiviteten.

  bold-basket-ludo-1 Link til plan tegning i god kvalitet.
CPE15o-SB11
CPE15o-SB11