Vi har valgt at beskæftige os med boldspil til seminardagen, hvor vi vil introducere deltagerne, til forskellige øvelser og teknikker.

Det didaktiske formål med øvelserne er at styrke deltagernes samarbejdsevne, motorik og overblik. Desuden udvikles deltagernes fysik idet øvelserne indeholder motion.

Som det didaktiske værktøj benytter vi os af aktivitetshjulet ift. planlægningen af aktiviteten med vores målgruppe, som er børn og unge på skole/frit området. (Det skal dog tilføjes, at øvelserne også egner sig til nybegyndere på andre alderstrin.)

Aktivitetshjulet er et værktøj der benyttes af Dansk Skoleidræt i programmet “Sunde Børn Bevæger Skolen”, til at analysere, beskrive og udvikle aktiviteter (Skoleidræt, 2018).

Alle øvelser bliver præsenteret med vis-forklar-vis metoden. Dette bliver gjort med henblik på at deltagerne visuelt kan inspireres til hvordan den givne øvelse skal udføres og derefter prøver den på egen krop.

 

Deltagere:

5år+

Min. 2 personer, gerne flere

Nødvendige redskaber til udførelsen af aktiviteten:

Helst 1 bold, pr. 2 mand

Et sæt kegler (som vist på billedet)

Fodtøj alt efter omgivelser (fodboldstøvler/indendørs/udendørs)

Evt. et stopur

 

Øvelse 1: Start og slut område markeres, hvorefter den ene deltager løber baglæns og den anden forlæns mens bolden afleveres til hinanden. Så snart de når enden, gentages øvelsen med ombyttede roller.

Øvelse 2: På samme bane som ved øvelse 1 løbes der nu sidelæns. Den ene tager bolden i hænderne og kaster til den anden, som header tilbage. Dette gøres indtil enden er nået, hvorpå de 2 skifter rolle. Har man ikke lyst til at heade til bolden, er det tilladt at kaste eller sparke den tilbage til medspilleren.

Øvelse 3: Inddel en lille bane i en firkant, legen minder om smørklat, 1 person er i midten, mens 4 står ved hver deres side af firkanten, her skal de 4 spille til hinanden, imens den ene, (smørklatten), skal prøve at røre bolden. Lykkedes dette skifter den ene ud med den af de 4, som sidst rørte bolden.

Øvelse 4: Interval-kamp. klassen inddeles i 4 hold, hvert hold har 1 mål. Reglerne er som i “normal” fodbold, men alle skal have rørt bolden inden holdet må score. Hvis modstanderen rører bolden, skal man starte forfra med at sende bolden rundt til hele holdet. (går bolden i mål på et skud, selv om den i løbet af skuddet er blevet rørt, da tæller målet stadig). 2 hold spiller mod hinanden, mens de 2 andre hold står venter i hver deres side af banen. Når der bliver råbt “skift”, skifter de hold som er ude ind med dem som er inde, uanset om hvor og hvad man laver på banen.

 

Udarbejdet af: Ask (KPS12633), Dawid (131170706), Nicklas (131170724) og Simon (131170713)

Litteraturliste:

Skoleidræt, D. (5. December 2018). Aktivitetshjulet. Hentet fra https://skoleidraet.dk: https://skoleidraet.dk/sundeboernbevaegerskolen/inspiration-og-materialer/aktivitetshjulet/