Mål og rammer

Målet med aktiviteten er at give børnene nogle erfaringer med at kaste og gribe og deraf udvikle deres øje-hånd-koordination samt grovmotorik.

Hvem er målgruppe/aldersgruppe

Aktiviteten er målrettet børnehavebørn særligt “storegruppen” (de 5-6 årige), men kan nemt justeres og tilpasses en hvilken som helst målgruppe.

Indhold

Rammer: aktiviteten kan laves inde som ude, så længe man har et stort og frit areal til rådighed.

Materialer: 1-5 bolde

Deltagerantal: 5-30 personer

  1. Find en bold, som skal agere bombe
  2. Stil deltagerne i en rundkreds med passende afstand mellem hinanden
  3. Kast bolden rundt i rundkredsen – vælg selv hvem du kaster til
  4. Hvis bolden tabes, sprænger bomben og alle kaster sig ned på maven i ”bombeskjul”
  5. Sidste person på gulvet “dør” og løber en omgang rundt om rundkredsen og får dermed lov til at være med i legen igen
  6. Legen begynder på ny

Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser

Til den didaktiske planlægning af vores aktivitet har vi benyttet os af Spilhjulet, hvor vi har fokuseret på følgende elementer:

Rammer

Aktiviteten laves i en gymnastiksal, men kan i princippet laves alle steder, så længe der er plads nok. Rykkes aktiviteten udendørs, vil der komme flere motoriske udfordringer grundet det varierende underlag.

Spillere og banen

Aktiviteten egner sig til alt fra 5-30 personer, men kan sagtens laves med endnu flere, da antallet af rundkredse blot kan øges.

Da spillerne udgør “banen”, kan banens størrelse justeres alt efter deltagerantallet. Fx kan afstanden mellem deltagerne gøres større for at øge sværhedsgraden eller omvendt mindskes for at gøre legen lettere.

Bold

Aktivitetens udformning gør, at boldens form og størrelse kan varieres alt efter målgruppen og dennes forudsætninger. Fx kan en ballon anvendes til vuggestuebørn; skumbolde, risposer eller store badebolde kan anvendes til børnehavebørn; amerikansk fodbold, volleyball, tennisbolde kan anvendes til voksne.

Desuden kan antallet af bolde øges for at øge intensiteten og sværhedsgraden.

Betingelser/regelsæt

Der er tale om et medspil, hvor alle er på samme “hold” og det handler om at holde bolden i gang.

Regelsættet for aktiviteten kan ændres, hvis aktiviteten er for stillestående eller let ved at tilføje udfordringer i form af måden bolden skal kastes på eller måden der skal løbes rundt om rundkredsen.

Desuden kan der sættes en timer for, hvornår bomben sprænger og spillet slutter.

Aktiviteten kræver, at der er minimum én dommer som vurderer, hvem der er den sidste nede at ligge, når bomben sprænger.

Det tekniske element

Aktiviteten kræver koordination og boldfornemmelse, men det er samtidig også dét, der ønskes trænet. Man kan udfordre det tekniske ved fx at lave en regel om, at der skal kastes (overhånd, underhånd, begge hænder, modsatte hånd) og løbes (baglæns, gadedrengeløb, kravle) på en ny måde hver gang eller at bolden skal studses én gang i gulvet, når der afleveres.

Det er samtidig vigtigt at være obs på, at deltagerne kan have forskellige forudsætninger hvad angår kaste-gribe, og at man som pædagog derfor kan være nødt til at lave justeringer herefter. Fx kunne bolden ændres for at gøre det mere lige for alle.

Det fysiske element

I aktiviteten skal deltagerne både kaste, gribe, hurtigt ned at ligge på gulvet samt løbe rundt om rundkredsen, hvilket alt sammen stiller krav til muskelarbejdet. Der er således både udholdenheds-, teknik- og styrkeprægede elementer.

Det social-psykiske element

I denne aktivitet vil man blive presset til at skulle præstere, man vil ikke være den, der taber bolden og heller ikke være den sidste, der når ned på jorden. Spændingsniveauet bliver derfor lige en tak højere end ellers, da man vil ‘kæmpe’ eller gøre sig umage for ikke at tabe.

Det etiske element

Aktiviteten har en form for konkurrenceelement og udstillelse, i og med personen der taber bolden bliver en slags “taber”. I stedet for at personen bare “dør” og går ud af spillet, giver vi personen mulighed for at være med igen ved at løbe en runde.

 

På vegne af gruppe sb02-grp3 bestående af Christine Djurhuus Hougaard, Emil Stensgaard, Maria Litske Strauss, Mathilde Tuxen og Mette Askou Povlsen.
puce20-sb02
puce20-sb02
puce20-sb02